Splines: Tips og råd

Splines i SolidWorks bruker du når du skal tegne en kurve som har kurvatur som endrer seg kontinuerlig. De som bruker Splines mye er ofte konstruktører og designere som skal lage solids og flater med krumme former. Splineverktøyet i SolidWorks er svært fleksibelt, men krever litt øvelse. Vi skal her fokusere først og fremst på 2D-splines, men prinsippene for å tegne 3D-splines i SolidWorks er nokså like. Her har vi samlet noen tips som vi deler med dere.

Nedenfor ser du en spline i en sketch, med henvisning til de ulike områdene som kan manipuleres:

Du kan klikke på ulike deler av spline'n for å manipulere formen på den.

1. Bruk så få spline points som mulig for å definere formen på spline’n.
Du trenger bare et startpunkt og et endepunkt for å få en spline, og mange ganger klarer det seg med disse to (da blir det en rett spline, men du får frem krumningen ved å manipulere Spline Handle som styrer tangentretningen gjennom punktene). Fordelen med færre punkter er at krumningen er lettere å kontrollere, og at spline’n blir jevnere. Hvis formen på spline’n skal endre seg brått, f.eks. gå rundt et hjørne, må du kanskje legge på flere punkter.

2. Når du skal endre formen på en spline, start med å bruke Control Polygon.
Denne er ikke påslått som default, men kan slås på i SolidWorks options. Fordelen med Control Polygon er at du kontrollerer en større del av spline’n samtidig. Du kan slå den på med Tools > Options > Sketches > Show spline control polygon by default. Du kan også få den fram ved å høyreklikke på spline’n og velge Display Control Polygon.

3. Prøv å unngå å justere Spline points etter at du har lagt dem på plass. I SolidWorks er det slik at en spline tegnes med Spline points som spline’n går gjennom. Disse punktene kan flyttes senere, men gjør du det, har du ikke så god kontroll på formen på spline’n som med Control Polygon.

4. Legg på mål og relasjoner på spline’n bare hvis du må.
Det er vanlig å la en spline være udefinert. Grunnen til dette er at man vanligvis bestemmer formen på en spline visuelt fremfor med mål. Det er imidlertid vanlig å låse endepunktene, spesielt hvis man skal ha myk overgang til annen geometri, med Coincident eller Pierce – relasjoner. Utover dette ønsker man ofte å låse retningen (Direction Handle) med en Horizontal, Vertical eller Tangent – relasjon.

5. Bruk Curvature Combs mens du fininstiller formen på spline’n.
Du finner Curvature Combs ved å høyreklikke på spline’n og velge Show Curvature Combs. Curvature Combs er en rekke linjer som står vinkelrett på spline’n og som er proporsjonale til krumningen i spline’n i akkurat det punktet. For å sikre at spline’n krummer jevnt og fint, lønner det seg å sjekke at ikke høyden på Curvature Combs endrer seg brått noen steder. Det er altså endringen i høydenCurvature Combs som er det interessante her. Hvis spline’n går fra konkav til konveks, vil Curvature Combs krysse splinen i overgangen.

6. Myk overgang mellom spline og annen geometri? Bruk Relations.
Man har ofte behov for en myk overgang mellom f.eks. en rett linje og en spline. For å få til dette må det ene punktet på spline’n være Coincident til endepunktet på linjen. Deretter klikker du på selve spline’n, deretter på linjen, og velger enten Tangent eller Equal Curvature. Equal Curvature er bare tilgjengelig dersom spline’n og geometrien du skal lage en relasjon til, er i samme sketch.

7. Lagt på for mange punkter? Frykt ikke.
Du kan minske antall punkter på en spline ved å høyreklikke på splinen og velge Simplify Spline. Slik kan du bestemme hvor mange punkter spline’n skal bestå av. Du kan imidlertid ikke bestemme posisjonen på disse, og du må evt. endre formen på splinekurven etterpå.

8. Får du ikke endret spline’n slik du vil? Tegn den om igjen.
Av og til er det mindre tidkrevende å tegne spline’n om igjen enn å rette på punkter som allerede er lagt ut. Siden du allerede har tegnet Spline’n en gang før, tar det langt mindre tid å tegne den på nytt.

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Sketch and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Splines: Tips og råd

  1. Pingback: C3 og andre kule tips på flatemodellering | ProNor

  2. Pingback: Få bedre kontroll på Freeform | ProNor

  3. Pingback: Ny type Spline i SolidWorks 2014 | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s