Tag Archives: arbeidstegning

Tittelfelt og mal for arbeidstegninger

Vi skal her se nærmere på maler for arbeidstegninger og oppsett av tegningsarkmaler. Tegningsarkmaler er i SolidWorks omtalt som Sheet Format, og kan gjenbrukes på tvers av ulike arbeidstegningsmaler, som er én av flere malfiltyper i SolidWorks. For arbeidstegninger så … Continue reading

Posted in Arbeidstegninger, Standardisering | Tagged , , | 1 Comment

Endre orientering av parter i forhold til partmalens globale koordinatsystem

Fra tid til annen når vi importerer parter fra andre formater inn i SW eller jobber med kompleks geometri, så forekommer det at partens orientering blir feil i forhold til partmalens koordinatsystem. Dette vil kunne føre til problemer om parten … Continue reading

Posted in Arbeidstegninger, Bruk av SOLIDWORKS, Diverse, Modellering | Tagged , , | Leave a comment

Navnepolitikk i SolidWorks

Ved åpning av sammenstillinger og arbeidstegninger søker SolidWorks etter refererte filer med fokus på ytelse. Dette fokuset gjør at rekkefølgen på hvor det søkes er noe uvant for mange: RAM – det raskeste stedet å hente en fil fra er … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS | Tagged , , | 1 Comment

Effektiv redigering av filegenskaper (File Properties)

Det er flere måter å håndtere filegenskaper på i SolidWorks. I sin enkleste form kan de håndteres ved å gå til File | Properties | Custom og legge til beskrivelse, koder for vekt og materiale osv. Fliken Configuration Specific inneholder … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS | Tagged , , , | 3 Comments

Bytte modell på arbeidstegning

Av og til kan du ha behov for å bytte hvilken modell som brukes i en arbiedstegning. Det kan være en ny variant av eksisterende produkt som skal ha tilsvarende tegning, revisjonshåndtering når man ikke har PDM-system eller feil bruk av Save As…
Prosedyren er heldigvis svært enkel. Continue reading

Posted in Arbeidstegninger | Tagged | Leave a comment