Monthly Archives: April 2011

Månedens utfordring: fasit for april

De som leverte forslag til månedens utfordring oppdaget nok at det å oppnå færrest skisser og modelleringsoperasjoner ikke nødvendigvis er den mest effektive måten å jobbe på. Det var også ment å være litt av læringen med denne oppgaven. Med … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS, Månedens oppgave | Tagged | 3 Comments

Design Library – Smart Features

Ofte så gjør man spesifikke operasjoner gjentatte ganger, som f.eks å lage hull i en bestemt størrelse, innprente en logo på produktet eller spesiell type geometri. Istedenfor å måtte gjøre hele modelleringsopersjonen på ny hver gang så kan man benytte … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS, Standardisering | Tagged , | 1 Comment

Bruk av Assembly Visualization for å oppdatere materialer i SolidWorks

Noen ganger gjør man feil. Si at man har opprettet et eget materiale som man har benyttet på mange parter i en større sammenstilling. Materialet har fått tildelt en massetetthet på 8200 kg/m3. Plutselig ser du at denne verdien er feil, … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS | Tagged , , | Leave a comment

Tilgang til Simulation Premium på nettverkslisens

I tilfeller hvor man har både SolidWorks Premium og Simulation Premium på samme serienummer mot en nettverkslisens, vil man kunne få problemer med å trekke Simulation Premium fra lisensserveren. Slik SolidNetwork License Manager er konstruert, vil SW alltid ta ut den … Continue reading

Posted in innstillinger, Installasjon av SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Simulation | Tagged , | Leave a comment

Snarveier i SolidWorks

SolidWorks har jobbet mye med å gjøre veien kort til å aktivere verktøy. Jo mindre du trenger å bevege musen, jo kjappere får du jobben gjort. På musematten som vi deler ut ifm kurs og seminarer har vi listet opp … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS | Tagged , , | Leave a comment

Læringsressurser for ansatte i videregående eller høyere utdanning

En nyere versjon av denne posten finner du her  Blant våre kunder på universiteter, høgskoler og videregående skoler, er det mange som har etterspurt læringsmateriell for å holde kurs i SolidWorks. Dette finnes som PDF og kan lastes ned fra … Continue reading

Posted in SOLIDWORKS Education | 1 Comment

Bruk perspektiv for å vise modeller så realistisk som mulig

De som bruker SolidWorks, kan sorteres i to kategorier: De som foretrekker å vise modellen på skjermen uten perspektiv, og de som foretrekker perspektivvisning – dvs. der modellens dimensjoner fortegnes noe i forhold til et forsvinningspunkt. I tegneundervisning kalles dette … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS, rendring | Tagged , , , , | Leave a comment

ProNor lanserer: Månedens utfordring

Etter ønske fra våre kunder har vi opprettet en fast post på vår blog: månedens utfordring. Vi vil publisere relativt enkle modeller, der vi setter spesifikke mål for selve modelleringen, presisjonsmål på geometrien, resultatmål for enkel analyse eller lignende. Den … Continue reading

Posted in Månedens oppgave | Tagged , | 1 Comment