Få bedre kontroll på Freeform

Freeform ble lansert med SolidWorks 2007, og er et glimrende verktøy for å generere ergonomiske eller organiske flater. Opprinnelig fungerte den utelukkende på firesidete flater, men nå fungerer den på alle “lukkede” flater, altså kun et ytre omriss, og ingen indre omriss forårsaket av hull eller andre features. Det kan derimot være litt vanskelig å få god kontroll på hvordan formen blir, og vi tar derfor for oss noen tips på hvordan du får bedre styring på Freeform.

  1. Bruk symmetri når det passer seg – Freeform registrerer automatisk om flaten har symmetri i én eller to retninger. Du kan aktivere bruk av symmetri i avkrysninger nest øverst.
  2. Aktivér riktige overgangsbetingelser – ved hver kant kan man styre hvordan overgangen til tilstøtende geometri skal være, bl.a. kontakt, tangent, kurvatur eller flyttbar.
  3. Bruk færrest mulig punkter – akkurat som med splinekurver har du vanligvis best kontroll med færre punkter.
  4. Bruk triaden for å flytte punktene – da har du bedre kontroll på hvor de blir flyttet.
  5. Bruk kontrollpolygonet for å justere kurven – høyreklikk og velg Control Polygons, og du får en alternativ måte å justere kurven på som ofte egner seg bedre
  6. Bruk sketch picture som en ledesnor – legger du en skisse i symmetriplanet og deretter bruker Tools | Sketch Tools | Sketch Picture for å sette inn et bilde, kan du plassere f.eks. en designskisse for å ha noe å rette deg etter.
  7. Snap til eksisterende geometri – du kan snappe til eksisterende geometri, inkludert skissepunkter. Dessverre kan du ikke låse til geometri, så senere redigeringer vil ikke bli reflektert i Freeform.
  8. Slå på kurvaturkammer – illustrerer hvor stor krumningen er gjennom kontrollkurven eller flaten, og er dermed et hjelpemiddel for å kunne optimere kurvaturen med de ovenstående metodene.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Modellering and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s