Monthly Archives: May 2011

Månedens utfordring – fasit for mai

I vår mai-utfordring var det mange innleveringer, og nesten alle hadde klart å finne riktig vekt: 621.62 gram. Vi hadde lagt inn en ørliten felle; legger man på den minste filleten først, får man svaret 621.20 gram, som er svaralternativ … Continue reading

Posted in Månedens oppgave | 2 Comments

ProNor Task Pane i SOLIDWORKS

Vi har laget vår egen versjon av Task Pane i SolidWorks. På Home-fliken (huset) i høyremargen har vi lagt inn link til samtlige kontaktmuligheter for brukerstøtte og web, samt feed fra våre nyheter, blogginnlegg og twitter. Dermed blir det enklere å ta kontakt … Continue reading

Posted in Diverse | Tagged , , | Leave a comment

Extrude – enkel funksjon, eller!?

Extrude-kommandoen er kanskje den mest brukte modelleringsoperasjonen i SolidWorks; jeg vil tro alle SolidWorks-brukere har brukt den flere titalls ganger. Det mange ikke er klar over, er spennet på muligheter man har innebygd i denne operasjonen. Det gjelder blant annet … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS, Modellering | Tagged , , | Leave a comment

Manipulere materialdata for Sustainability

Fra SolidWorks 2011 har man mulighet til å knytte egendefinerte materialer til Sustainability-data for ferdigdefinerte materialer. Man har derimot ikke mulighet til å legge inn eller endre selve Sustainability-dataene. Det er likevel mulig å manipulere dataene proposjonalt.

Posted in Bruk av SOLIDWORKS | Tagged , , , | 1 Comment

Definere egne materialer i SolidWorks

Ofte har man behov for å definere egne materialer i SolidWorks. Det kan være at man ønsker produsentkode på materiale, at egenvekten ikke er helt riktig, at man ønsker en annen hatch på snittvisninger eller andre varianter. Den enkleste måten … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS, Standardisering | Tagged , , , | 2 Comments

Endre orientering av parter i forhold til partmalens globale koordinatsystem

Fra tid til annen når vi importerer parter fra andre formater inn i SW eller jobber med kompleks geometri, så forekommer det at partens orientering blir feil i forhold til partmalens koordinatsystem. Dette vil kunne føre til problemer om parten … Continue reading

Posted in Arbeidstegninger, Bruk av SOLIDWORKS, Diverse, Modellering | Tagged , , | Leave a comment

Følg med på nyhetene i SolidWorks

Hvert år lanseres det en ny hovedversjon av SolidWorks. Som oftest er det omtrent 200 nyheter i form av ny og utvidet funksjonalitet, og det er ikke så lett hverken å finne dem eller sette seg inn i dem helt … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS | Tagged , , , | Leave a comment

Endre rapportmal for SW Simulation

Flere kunder har ønsket tilgang til å endre på standardmalen som vi har for rapporter i SW Simulation. Tidligere var disse filene integrert i programkoden, men nå har man mulighet til å modifisere dem med egen logo, bedriftsnavn etc. I … Continue reading

Posted in SOLIDWORKS Simulation | Tagged | Leave a comment

Månedens utfordring: Mai

Etter ønske fra våre kunder har vi opprettet en fast post på vår blog: månedens utfordring. Vi vil publisere relativt enkle modeller, der vi setter spesifikke mål for selve modelleringen, presisjonsmål på geometrien, resultatmål for enkel analyse eller lignende. Den … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS, Månedens oppgave | Tagged | 1 Comment