Monthly Archives: June 2011

Forbedre materialvalget ditt med en alternativ materialvelger

Det er antagelig bare spesielt interesserte som går rundt og husker strukturelle data for ulike materialer. Dessuten er det store variasjoner innen samme materialklasse, for eksempel kan du få aluminiumslegeringer med flytegrense fra 27.5 MPa helt opp til 500 MPa. … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Simulation | Tagged , | Leave a comment

Få bedre kontroll på Freeform

Freeform ble lansert med SolidWorks 2007, og er et glimrende verktøy for å generere ergonomiske eller organiske flater. Opprinnelig fungerte den utelukkende på firesidete flater, men nå fungerer den på alle “lukkede” flater, altså kun et ytre omriss, og ingen … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS, Modellering | Tagged , , | Leave a comment

Tittelfelt og mal for arbeidstegninger

Vi skal her se nærmere på maler for arbeidstegninger og oppsett av tegningsarkmaler. Tegningsarkmaler er i SolidWorks omtalt som Sheet Format, og kan gjenbrukes på tvers av ulike arbeidstegningsmaler, som er én av flere malfiltyper i SolidWorks. For arbeidstegninger så … Continue reading

Posted in Arbeidstegninger, Standardisering | Tagged , , | 1 Comment

Månedens utfordring – Juni

Etter ønske fra våre kunder har vi opprettet en fast post på vår blog: månedens utfordring. Vi vil publisere relativt enkle modeller, der vi setter spesifikke mål for selve modelleringen, presisjonsmål på geometrien, resultatmål for enkel analyse eller lignende. Den … Continue reading

Posted in Månedens oppgave