Tag Archives: standardisering

SOLIDWORKS og Windows 10

Frister det å oppgradere til Windows 10? Vil SOLIDWORKS fungere?

Posted in Installasjon av SOLIDWORKS | Tagged , , , | Leave a comment

Smarte komponenter i SolidWorks

Dersom du bruker Toolbox, har du antagelig opplevd at komponenter du drar ut i sammenstillingen din tilpasser seg størrelsen på den geometrien du plasserer dem på. Denne funksjonaliteten kaller SolidWorks for Smart Components. Det du kanskje ikke visste, er at … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS, Standardisering | Tagged , , , | 1 Comment

Automatisering i SolidWorks

Det finnes en rekke muligheter for å automatisere din SolidWorks-modell. Her følger en kort beskrivelse av alternativene:
Linking av dimensjoner, Likninger for utregning av dimensjoner, Bruk av tekstfil, Designtabell, Makroprogrammering og Regelbasert automatisering. Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS | Tagged , , , , | Leave a comment

Bruk av tabeller ved tynnplatemodellering

Det er en rekke tabeller som kan benyttes for standardisering av tynnplatemodellering. Vi starter med en kjapp gjennomgang før vi går i mer detalj om de enkelte tabellene: Gauge-tabell – Dette er “supertabellen” som kan styre alt. Første ledd er … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS, Modellering, Standardisering | Tagged , , , , , | 2 Comments

Kalkulering av strekk ved knekking av plate

Å kalkulere strekk i forbindelse med knekking av tynnplater er nesten som en vitenskap å regn, men er i praksis i stor grad erfaringsbasert. Det er flere metoder for å kalkulere denne strekken, og vi skal her ta en kjapp gjennomgang … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS | Tagged , , , , | 1 Comment

Malfiler i SolidWorks

Malfiler er nødvendig for at SolidWorks skal kunne opprette nye filer. Årsaken er at det er så mange mulige innstillinger på en fil at å gjøre et valg blant disse for hver nye fil ville tatt uforholdsmessig lang tid. Det … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS, Standardisering | Tagged , , , , | 3 Comments

Effektiv redigering av filegenskaper (File Properties)

Det er flere måter å håndtere filegenskaper på i SolidWorks. I sin enkleste form kan de håndteres ved å gå til File | Properties | Custom og legge til beskrivelse, koder for vekt og materiale osv. Fliken Configuration Specific inneholder … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS | Tagged , , , | 3 Comments

Dissection av SolidWorks-modeller

Med SolidWorks 2008 lanserte SolidWorks en funksjon kalt dissection. Dette er en metode for å gjenbruke modelleringsoperasjoner uten å ha laget bibliotekelement av dem. Det er to modus for dissekering; ved behov og automatisk. Begge er relatert til å søke … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS | Tagged , , , | 1 Comment

Templates vs. Design Checker

Når man oppretter ny fil, vil man i SolidWorks alltid benytte en template. Dersom man bruker nybegynner-grensesnittet er det ikke åpenbart at man har mulighet for flere varianter av template, men man har alltid en default for part, sammenstilling og … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS, Standardisering | Tagged , , | Leave a comment

Enklere installasjon av SolidWorks i flerbrukermiljø

For å sikre riktig og effektiv bruk av SolidWorks og tilhørende moduler, er det viktig at alle brukere i en organisasjon benytter de samme innstillingene for enheter, filplassering og en rekke andre funksjoner. I større organisasjoner kan det være ganske … Continue reading

Posted in innstillinger, Installasjon av SOLIDWORKS | Tagged , , , | 3 Comments