Konfigurasjoner: Same, but different

Lurer du på hvordan du utnytter konfigurasjoner i SolidWorks? Hvis du kommer fra andre 3D-programmer har kanskje ikke brukt konfigurasjoner før, så her er en enkel guide for de som lurer på hva dette er og hva du bruker det til.

Med Konfigurasjoner lager du enkelt forklart ulike versjoner av samme modell uten at du trenger å lage ulike filer. En fordel er at antallet lagrede filer begrenses. I en modellfil kan du f.eks. la et mål være 60 mm i en konfigurasjon, og 120mm i den annen konfigurasjon; dermed har du to ulike varianter av en modell, som begge ligger i samme SolidWorks-fil.

Det er også andre fordeler med konfigurasjoner; Hvis du f.eks. lager en modell som har mange fillets, kan du lage en konfigurasjon som ikke har fillets slik at det er lettere for skjermkortet å snu modellen rundt på skjermen. Partkonfigurasjoner kan også brukes i assemblies, f.eks. som vist nederst i innlegget.

1. Configuration Manager
Vi tenker oss et case der vi skal lage en rackmodul der flere komponenter skal lages ut fra samme grunnform. Vi begynner med en enkel Extrude. Høyden på parten er nå 60mm. For å lage en konfigurasjon som har en annen høyde, klikk på Configuration Manager som vist:

I Configuration Manager ser du en oversikt over alle konfigurasjonene i filen. Som du ser, er det en konfigurasjon der allerede, som heter Default.

2. Legg til en ny konfigurasjon
Vi legger til en ny konfigurasjon ved å høyreklikke på øverste nivå i Configuration Manager og velge Add Configuration

3. Gi den nye konfigurasjonen et navn
Gi et beskrivende navn, f.eks. Modell 2

Den nye konfigurasjonen er nå lagt til.

Går du tilbake til Feature Manager, Ser du at den nye konfigurasjonen er aktivert:

4. Gjøre endringer på den ene konfigurasjonen: sketch
Foreløpig er de to konfigurasjonene like, Men vi skal nå endre konfigurasjonen Modell 2 slik at denne blir 120mm høy. Gå inn i Sketch’en som ligger under Extrude1 og dobbeltklikk på målet 60mm. Tast inn 120, og velg knappen som angir hvilke konfigurasjoner målet skal gjelde for. Her kan du angi enten bare en, noen, eller alle konfigurasjoner. Velg This Configuration.

Hvis du nå går ut av sketch’en. ser du at det nye målet har endret høyden på parten. Går du nå tilbake til Configuration Manager, kan du dobbeltklikke på konfigurasjonen Default. Du ser at denne fremdeles har det opprinnelige målet 60mm.

5. Gjøre endringer i Features
Vil du endre lengden på Extrude1, kan du gå inn i Feature’n – nederst i property manager ser du at du kan angi om valgene du gjør skal gjelde denne, spesifikke eller alle konfigurasjoner.

Du har nå en part med ulike konfigurasjoner, såkalte partkonfigurasjoner. Vi skal se hvordan disse partene kan se ut i et assembly:

6. Partkonfigurasjoner i assembly
Noen trinn videre i prosessen med å lage rackmodulene, har vi laget tre ulike partkonfigurasjoner, der den ene konfigurasjonen har en bryter. Denne bryteren ligger i alle konfigurasjoner, men er suppressed i alle unntatt en. Parten er satt inn i et assembly, det er den samme partfilen som vises, men altså i tre ulike konfigurasjoner:

Du kan bytte mellom ulike konfigurasjoner av parten ved å høyreklikke på parten og velge Component Properties.

Som med endel andre SolidWorks-funksjoner er det flere måter å lage konfigurasjoner på. Her har jeg bare vist en av dem. Lykke til!

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Konfigurasjoner: Same, but different

  1. Pingback: Automatisering i SolidWorks | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s