Category Archives: Arbeidstegninger

Om vafler og SOLIDWORKS-modeller – eller hvorfor det er lurt å rydde i Feature Manager

Har du av og til opplevd at du forsøker å gjøre endringer i en part, men bruker lang tid på det fordi du har mistet oversikten over hva som er hva i Feature Manager? Dette kan de fleste kjenne seg … Continue reading

Posted in Arbeidstegninger, Bruk av SOLIDWORKS, Design, Sammenstillinger | Tagged , , | Leave a comment

Kjenner du noen som fortsatt bruker AutoCAD LT?

Kanskje du er en av de som opplevde CAD-tidens begynnelse, hvor Windows 95 eller MsDOS var det siste nye? Det å gå fra tegnebrett med pen og papir over til CAD (Computer Aided Design) var en liten revolusjon og ble raskt … Continue reading

Posted in Arbeidstegninger, DraftSight, SOLIDWORKS Education, SOLIDWORKS Electrical | Leave a comment

Har du ballonger nok på arbeidstegninga så den svever avgårde helt til produksjon?

I større sammenstillinger så blir stykklista (BOMen) lang, og det kan være vanskelig å vite om man har fått merket alle delene med hver sin ballong. Man kan selvsagt gå igjennom hver rad i stykklista for å finne tilhørende ballong, … Continue reading

Posted in Arbeidstegninger, Bruk av SOLIDWORKS, Sammenstillinger | Leave a comment

SOLIDWORKS MBD (Model-Based Definition) har kommet!

Med SOLIDWORKS 2015 SP2, ble også MBD utgitt samtidig. Vel hva er MBD? Det er en integrert papirløs produksjonsløsning. Istedenfor å lage en typisk 2D tegning, med et antall bilder som viser ulike orienteringer av komponenten og tilhørende mål, er all … Continue reading

Posted in Arbeidstegninger, Bruk av SOLIDWORKS, Design, eDrawings | Leave a comment

Har du uheldigvis slått av flatpattern og får ikke brettet ut delen? – Slik løser du dette

Fra tid til annen opplever vi at kunder har litt problemer med tynnplatedeler (Sheet Metal) og tegning. Eksempelvis kan det være ønskelig å sette inn en “Flat Pattern” -visning av delen på tegning, men opplever at delen likevel kommer sammenbrettet.Se … Continue reading

Posted in Arbeidstegninger, Bruk av SOLIDWORKS | Leave a comment

Hvordan sette et bilde inn på en tegning

De fleste bedrifter har tegninger med tittelfelt der deres egen logo er plassert. I SolidWorks kan du sette inn et bilde på en tegning på ulike måter, f.eks. ved å bruke Insert > picture. Det fungerer som regel ok, men … Continue reading

Posted in Arbeidstegninger, Uncategorized | 2 Comments

Tittelfelt og mal for arbeidstegninger

Vi skal her se nærmere på maler for arbeidstegninger og oppsett av tegningsarkmaler. Tegningsarkmaler er i SolidWorks omtalt som Sheet Format, og kan gjenbrukes på tvers av ulike arbeidstegningsmaler, som er én av flere malfiltyper i SolidWorks. For arbeidstegninger så … Continue reading

Posted in Arbeidstegninger, Standardisering | Tagged , , | 1 Comment

Endre orientering av parter i forhold til partmalens globale koordinatsystem

Fra tid til annen når vi importerer parter fra andre formater inn i SW eller jobber med kompleks geometri, så forekommer det at partens orientering blir feil i forhold til partmalens koordinatsystem. Dette vil kunne føre til problemer om parten … Continue reading

Posted in Arbeidstegninger, Bruk av SOLIDWORKS, Diverse, Modellering | Tagged , , | Leave a comment

Bytte modell på arbeidstegning

Av og til kan du ha behov for å bytte hvilken modell som brukes i en arbiedstegning. Det kan være en ny variant av eksisterende produkt som skal ha tilsvarende tegning, revisjonshåndtering når man ikke har PDM-system eller feil bruk av Save As…
Prosedyren er heldigvis svært enkel. Continue reading

Posted in Arbeidstegninger | Tagged | Leave a comment