Tag Archives: FEA

Har du fått med deg MySolidWorks Training?

SOLIDWORKS tilbyr mange flotte kilder til informasjon enten om du ønsker å tilegne deg ny eller friske opp i gammel kunnskap.

Posted in Bruk av SOLIDWORKS, Sammenstillinger, Sketch | Tagged , , , , ,

SOLIDWORKS Simulation 2015 – Show intermediate result

SOLIDWORKS Simulation 2015 kommer med en gledelig nyhet for de av dere som kjører ikke-lineære analyser. Det er et faktum at analyser som dette ofte er tidkrevende, og frustrasjonen kan være stor når du langt om lenge får ut resultatene og … Continue reading

Posted in SOLIDWORKS Simulation | Tagged , , , , | Leave a comment

Ny type kontaktsett i SOLIDWORKS Simulation Premium 2015

Når vi gjennomfører simuleringer i SOLIDWORKS kan vi definere eller justere kontakt mellom partene. Enten om de skal henge sammen (Bonded), stoppe ved kontakt (No Penetration) osv. Disse kontaktene er viktige da de beskriver hva som skjer når en part … Continue reading

Posted in SOLIDWORKS Simulation | Tagged , , , , , | Leave a comment

Innføring i Simulation modulene for strukturelle analyser

Det finnes idag 4 forskjellige moduler i forhold til strukturelle analyser i SOLIDWORKS Simulation: SOLIDWORKS Premium, Simulation Standard, Simulation Professional og Simulation Premium. Her får du en innføring i hva som inngår i de forskjellige pakkene.

Posted in SOLIDWORKS Simulation | Tagged , , , | Leave a comment

Grunnleggende om meshtyper i SolidWorks Simultation

Det er tre ulike typer mesh i SolidWorks Simulation. Alle har sine styrker, og for mest mulig effektiv analyse er det en fordel å kjenne til både at det finnes flere varianter og  hvordan de fungerer. Hver analyse har sine … Continue reading

Posted in SOLIDWORKS Simulation | Tagged , , , , , | Leave a comment

Tips for solid mesh på tynne komponenter

Med tynnveggede komponenter med uniform godstykkelse anbefaler vi generelt shell mesh fordi dette gir en langt mindre mengde elementer som skal analyseres, noe som reduserer løsningstiden. I enkelte tilfeller lar ikke dette seg gjøre grunnet andre faktorer, og det hender … Continue reading

Posted in SOLIDWORKS Simulation | Tagged , , , , | Leave a comment

2D forenkling – bruk det!

Med SolidWorks 2011 fikk man en ny funksjon i SolidWorks Simulation som sparer opptil 99 prosent analysetid på enkelte problemstillinger. Hva? sier du kanskje; da har du med andre ord ikke hørt om 2D forenkling, som lar deg hente ut … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Simulation | Tagged , , , , , | 1 Comment

Hvorfor feiler meshen i SolidWorks Simulation?

Det er en rekke årsaker til at en mesh kan feile. Dette er noen av de viktigste: Alle modellkanter legger føring på meshingen. Hvis man har stor forskjell mellom bredden/høyden til den smaleste flaten og den generelle elementstørrelsen er sjansen … Continue reading

Posted in SOLIDWORKS Simulation | Tagged , , , , | Leave a comment