Monthly Archives: January 2011

Tips for solid mesh på tynne komponenter

Med tynnveggede komponenter med uniform godstykkelse anbefaler vi generelt shell mesh fordi dette gir en langt mindre mengde elementer som skal analyseres, noe som reduserer løsningstiden. I enkelte tilfeller lar ikke dette seg gjøre grunnet andre faktorer, og det hender … Continue reading

Posted in SOLIDWORKS Simulation | Tagged , , , , | Leave a comment

C3 og andre kule tips på flatemodellering

Bevissthet rundt kurvatur er essensielt for designkvaliteten på en rekke forbrukerprodukter, og en av de vanligste benevnelsene er C-serien; C0, C1, C2 etc. Offisielt støtter ikke SolidWorks mer enn C2, men det er faktisk ett spesialtilfelle hvor SolidWorks kan generere … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS, Modellering, rendring, Sketch | Tagged , , , , , | 2 Comments

2D forenkling – bruk det!

Med SolidWorks 2011 fikk man en ny funksjon i SolidWorks Simulation som sparer opptil 99 prosent analysetid på enkelte problemstillinger. Hva? sier du kanskje; da har du med andre ord ikke hørt om 2D forenkling, som lar deg hente ut … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Simulation | Tagged , , , , , | 1 Comment

Oversikt over gjenbruksmuligheter i SolidWorks

SolidWorks har flere muligheter for gjenbruk av informasjon. Under finner du en oversikt over de viktigste, med videre lenker til mer detaljert informasjon hvor vi har dette. Felles for alle er at de involverer filer som man bør sikre seg … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS | Tagged , , | 1 Comment

Betatesting og tidlig oppgradering

SolidWorks har, sett i forhold til andre utviklere av CAD-systemer, en svært aktiv utviklingavdeling som jobber med å forbedre programmet kontinuerlig. Du kan være med på denne utviklingen gjennom å legge inn forbedringsforespørsler gjennom hele året, men i en periode av … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS | Tagged , , , | Leave a comment

Templates vs. Design Checker

Når man oppretter ny fil, vil man i SolidWorks alltid benytte en template. Dersom man bruker nybegynner-grensesnittet er det ikke åpenbart at man har mulighet for flere varianter av template, men man har alltid en default for part, sammenstilling og … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS, Standardisering | Tagged , , | Leave a comment

Sldworks is not responding – hva gjør jeg?

Med Windows 7 er det en feilmelding som har blitt betydelig mer vanlig enn tidligere – SldWorks is not responding, eller tilsvarende på norsk. Du får da alternativene å tvangslukke programmet eller vente på at programmet svarer. Først: hva er … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS | Tagged | Leave a comment

Hvordan oppdatere skjermkortdriver

Hva er et skjermkort? Skjermkortet er den komponenten i datamaskinen som omdanner en logisk representasjon av et bilde til et signal som skjermen kan vise. Noen ganger, og spesielt i SolidWorks, kan også skjermkortet manipulere den logiske representasjonen til bildet … Continue reading

Posted in innstillinger, Installasjon av SOLIDWORKS, Skjermkortdriver | Tagged , , , | 2 Comments

Hvordan identifisere skjermkorttype og –driver

Godkjent skjermkort og oppdatert skjermkortdriver er viktig for å sikre optimal og feilfri oppførsel i SolidWorks. Hvis du ikke har dette kan du oppleve ikke å få fullverdig hjelp med dine problemer. For å finne ut hvilket skjermkort din datamaskin … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS, Installasjon av SOLIDWORKS, Skjermkortdriver | Tagged , , | 6 Comments

Enkle tips for installasjon av SolidWorks

Noen kjappe tips for installasjon av SolidWorks: Sjekk at din datamaskin tilfredsstiller SolidWorks’ systemkrav – les mer >> Sørg for at malfiler og andre filer for fellesbruk ligger på server fremfor lokalt på maskin – les mer >> Sørg for … Continue reading

Posted in Enkle installasjonstips | Tagged , | 5 Comments