Tag Archives: Export

Eksportere BOM til Excel med CustomTools

I CustomTools kan man veldig raskt og enkelt lage stykklister (BOM) i Excel ved hjelp av forhåndssatte eksportprofiler i Excel report. En slik profil kan inneholde en ferdigoppsatt stykklistestruktur, metadata fra SOLIDWORKS og Custom property-verdier som man har definert i CustomTools. Stykklisten … Continue reading

Posted in CustomTools | Tagged , , , ,

SW Electrical – importere symboler med attributter

Symboler fra andre systemer kan importeres til SolidWorks Electrical så lenge de bruker DXF eller DWG -format. Etter symbolet er importert kan man videre legge til attributter som viser den elektriske komponentens- produsent, plassering, komponentnavn etc.

Posted in SOLIDWORKS Electrical | Tagged , , , , | Leave a comment