Monthly Archives: November 2012

Blå mapper i Utforsker

Ser du blå mapper når du logger inn i hvelvet, og ser ingen filer ? Løsning og forklaring er som følger:

Posted in SOLIDWORKS PDM | Leave a comment

Hvordan hente lisensfil for Enterprise PDM

Når EPDM lisenser blir oppdatert er det nødvendig å hente ny lisensfil for versjonen man bruker, eller har oppgradert til.

Posted in SOLIDWORKS PDM | Leave a comment