Tag Archives: flerbrukermiljø

Konflikt mellom HP og EPDM

Sitter du på en HP maskin med SolidWorks og EPDM installert? Får du ofte feilmeldinger og påfølgende kræsj av SolidWorks der EPDM får skylden? Dersom du kan svare ja på disse to spørsmålene har vi funnet en løsning som ser … Continue reading

Posted in SOLIDWORKS PDM | Tagged , | Leave a comment

Jobbe uten tilgang til Enterprise? Ikke noe problem!

Dersom du har behov for å jobbe med filer som ligger i EPDM-hvelvet når du ikke har tilgang til hvelvet, må du ikke kopiere disse filene ut fra hvelvet og jobbe med dem lokalt. Dette kan skape problemer, og skaper … Continue reading

Posted in SOLIDWORKS PDM | Tagged , | Leave a comment

Tittelfelt og mal for arbeidstegninger

Vi skal her se nærmere på maler for arbeidstegninger og oppsett av tegningsarkmaler. Tegningsarkmaler er i SolidWorks omtalt som Sheet Format, og kan gjenbrukes på tvers av ulike arbeidstegningsmaler, som er én av flere malfiltyper i SolidWorks. For arbeidstegninger så … Continue reading

Posted in Arbeidstegninger, Standardisering | Tagged , , | 1 Comment

Campus license

The Campus license is an educational license giving schools and students access to a network installation to be installed on computers in the school network, but also a standalone option that can be distributed to the students to be installed … Continue reading

Posted in SOLIDWORKS Education | Tagged , , , , | Leave a comment

Malfiler i SolidWorks

Malfiler er nødvendig for at SolidWorks skal kunne opprette nye filer. Årsaken er at det er så mange mulige innstillinger på en fil at å gjøre et valg blant disse for hver nye fil ville tatt uforholdsmessig lang tid. Det … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS, Standardisering | Tagged , , , , | 3 Comments

Oversikt over gjenbruksmuligheter i SolidWorks

SolidWorks har flere muligheter for gjenbruk av informasjon. Under finner du en oversikt over de viktigste, med videre lenker til mer detaljert informasjon hvor vi har dette. Felles for alle er at de involverer filer som man bør sikre seg … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS | Tagged , , | 1 Comment

Betatesting og tidlig oppgradering

SolidWorks har, sett i forhold til andre utviklere av CAD-systemer, en svært aktiv utviklingavdeling som jobber med å forbedre programmet kontinuerlig. Du kan være med på denne utviklingen gjennom å legge inn forbedringsforespørsler gjennom hele året, men i en periode av … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS | Tagged , , , | Leave a comment

Templates vs. Design Checker

Når man oppretter ny fil, vil man i SolidWorks alltid benytte en template. Dersom man bruker nybegynner-grensesnittet er det ikke åpenbart at man har mulighet for flere varianter av template, men man har alltid en default for part, sammenstilling og … Continue reading

Posted in Bruk av SOLIDWORKS, Standardisering | Tagged , , | Leave a comment

Enklere installasjon av SolidWorks i flerbrukermiljø

For å sikre riktig og effektiv bruk av SolidWorks og tilhørende moduler, er det viktig at alle brukere i en organisasjon benytter de samme innstillingene for enheter, filplassering og en rekke andre funksjoner. I større organisasjoner kan det være ganske … Continue reading

Posted in innstillinger, Installasjon av SOLIDWORKS | Tagged , , , | 3 Comments

Trenger du flere bibliotekfiler for SolidWorks?

Når SolidWorks blir installert følger det med en del bibliotekelementer, blant annet bjelkeprofiler og routingkomponenter. For et mer fyldig utvalg, kan man i høyremargen gå til Design Library-fliken, den med tre bøker i ulik størrelse. Der vil du finne SolidWorks … Continue reading

Posted in innstillinger | Tagged , , | 1 Comment