Bli bedre med SOLIDWORKS Simulation!

SOLIDWORKS Simulation er et kraftfullt verktøy som lar deg teste og forbedre produkter før de i de hele tatt er produsert. Om du ikke er den som sitter og gjør beregninger dag ut og dag inn, så kjenner du deg sikkert igjen med at det av og til kan være en utfordring å holde seg oppdatert. Kanskje har du allerede gått Simulation grunnkurs, men fortsatt har noen spørsmål? Men hvordan kan man få svar på spørsmålene?

SOLIDWORKS har laget en liten serie med YouTube-videoer som forklarer enkelte sentrale temaer i SOLIDWORKS Simulation på en fornuftig måte. Her er en liten liste over disse:

Forenkling av analysemodell (sammenstillinger)
Må alle komponenter være med for å få et nøyaktig resultat? Eventuelt hvordan forenkler vi en stor og kompleks sammenstilling for å lette/forenkle videre analysearbeidet?
– SOLIDWORKS Simulation Step-Up Series: Pre-Processing Assemblies

Kontaktbetingelser
Hvordan definere kontakt mellom ulike komponenter? Hvilke kontakttyper finnes og når skal de ulike brukes?
– SOLIDWORKS Simulation Step-Up Series: Contact Modeling Part 1
– SOLIDWORKS Simulation Step-Up Series: Contact Modeling Part 2
– SOLIDWORKS Simulation Step-Up Series: Contact Modeling Part 3

Bolt- og skrueforbindelser
Mange produkter er montert med skruer eller bolter. Hva må vi tenke på i forbindelse med slike analyser? Hvordan kan vi ta hensyn til oppgitt styrke og se hvilke skruer som er over- eller underdimensjonert? Er det aktuelt med for-spenning, eventuelt hvor mye? Hvordan kan vi få informasjon om skjær- og normalkrefter som opptrer i skrueforbindelsene?
– SOLIDWORKS Simulation Step-Up Series: Bolt Connectors Part 1
– SOLIDWORKS Simulation Step-Up Series: Bolt Connectors Part 2
– SOLIDWORKS Simulation Step-Up Series: Bolt Connectors Part 3

Pin-konnektorer og andre komponenter:
Hva med komponenter som ikke bruker skruer eller bolter? Hvordan kan vi simulere komponenter som er montert med pinner/nagler? Hva med sveiste komponenter, fjærer etc?
– SOLIDWORKS Simulation Step-Up Series: Pin Connectors Part 1
– SOLIDWORKS Simulation Step-Up Series: Pin Connectors Part 2
– SOLIDWORKS Simulation Step-Up Series: Assembly Connectivity: Other Connectors

Oppsett av elementmodell:
Hvilke type element skal jeg bruke? Hvor store må elementene være? Hva må jeg tenke på om jeg er avhengig av å bruke flere ulike typer mesh for å analysere sammenstillingen?
– SOLIDWORKS Simulation Step-Up Series: Meshing
– SOLIDWORKS Simulation Step-Up Series: Mixed Meshing

Øvrige temaer:
Om jeg ikke finner riktig material i databasen, hvilke data trenger jeg å finne? Hvordan definere et nytt materiale dersom jeg har materialdata, men ikke finner tilsvarende materiale i databasen? Kjenner du kreftene og belastningene som virker på modellen? Kanskje det er gitte deformasjoner/forskyvninger som utsettes for og må tåle?
– SOLIDWORKS Simulation Step-Up Series: Material Properties
– SOLIDWORKS Simulation Step-Up Series: Fixtures and Loads

Er det noe du savner, eller fortsatt har problemer med?
Kommenter her, eller ta kontakt med oss på Teknisk Support! Vi har mange dyktige medarbeidere som har solid bakgrunn og kompetanse for mekaniske beregninger.

About Kai Inge Midtgård Rokstad

Utdannet sivilingeniør (maskin) fra NTNU med spesialisering innen «Produktutvikling, bearbeiding og beregning». Har erfaring med modellering og simulering i high-end 3D-systemer. Jobber med brukerstøtte og kurs for SOLIDWORKS og tilhørende produkter.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Simulation and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s