Produserer du på oppdrag? Registrer deg på my.solidworks.com og få flere kunder

mfg_network

Jobber du i en bedrift som enten knekker plater, freser, støper eller printer på oppdrag for andre?

Flere store og små bedrifter som konstruerer, tegner og designer fysiske produkter ønsker kanskje å komme i kontakt med deg. My.solidworks.com er en nettside som lar designere og produsentbedrifter finne hverandre.Som oppstartsbedrift uten egen produksjon kan det være vanskelig å finne frem til de produsentbedriftene du trenger for å realisere produktene dine. Men også produktutviklingsmiljøer med lang erfaring kan ha behov for å knytte nye kontakter fra tid til annen, for eksempel ved designendringer som krever endring av produksjonsprinsipp, eller nedskalering/oppskalering av produksjon.

Ved å bruke My.solidworks.com blir det litt enklere å orientere seg.
På My.solidworks.com kan du nå registrere deg som tilbyder av produksjonstjenester innen CNC-maskinering, tynnplatebearbeiding, støping og 3D-printing.

Les også: Har du fått med deg mysolidworks training

Tilgang til my.solidworks.com krever aktiv vedlikeholdsavtale med SOLIDWORKS, utover dette er selve oppføringen er gratis. En ekstra fordel er at dine tjenester blir synlig for brukere over hele verden.

Gå til my.solidworks.com og velg Manufacturing Network.

Tidligere var det bare USA-baserte bedrifter som fikk registrere seg her, men nå er det åpent for hele Europa. I skrivende stund er det en dansk bedrift som er registrert, men så langt ingen i Norge. Kanskje dere blir den første?

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in 3D print and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Produserer du på oppdrag? Registrer deg på my.solidworks.com og få flere kunder

  1. Pingback: Bruker du tid på Google og YouTube for å finne svar på spørsmål om SOLIDWORKS? | ProNor Blogg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s