Papirløse tegninger med MBD

En ingeniørs hovedoppgaver er å lage noe, og så kommunisere dette til avdelinger internt og så ut til leverandøren. Hvordan kommunisere dette enkelt? Historisk har man brukt papirtegninger, men det finnes andre metoder.

 • La avdelinger og leverandører lese SOLIDWORKS-filer direkte. eDrawing leser SW-filer direkte. eDrawings Reader er gratis og kan brukes av alle til å se på 3D modeller, rotere, skalere, ta ut mål etc.
 • Exporter til eDrawing og send ut denne fila hvis man ikke liker å sende ut SW-filer.

Hva så med andre informasjoner? Man vil gjerne legge på noen mål og notater på 3D-parten. Under Annotations øverst i historietreet i parten velger man hvilke mål som skal vises i parten. Legg også på notater på parten. Overflate-tegn legges enkelt på ved å dra inn et symbol fra Design Library – annotations. Andre notater hentes inn fra Insert – Annotations – Note. DimXpert kom i 2006 og er et kraftig verktøy som har mulighet til automatisk å målsette modellen og å legge på aktuelle toleransene på 3D-modellen. Her kan man også legge på GD&T målsetting. DimXpert er forbedret i 2016.

SolidWorks 01

Nå har man en fil som kan sendes ut. Fordelene her er mange:

 • Alle team i alle avdelinger kan få samme data, også leverandøren.
 • Man får hurtigere svar fra leverandøren.
 • Det blir færre misforståelser enn om man leser en tegning. Lurer man på hvor et mål på tegningen går, så kan man enkelt rotere og zoome inn i e-tegningen.
 • Man slipper jobben og kostnadene med å lage 2D-tegninger.

Nå har altså alle tilgang til en 3D-part som kan roteres, zoomes inn på. Man kan ta ut mål etc.

Men vent litt. Blir dette bra nok? Tja – det kan gjøres bedre.

Amerikas Society of Mechanical Engineers (ASME) lagde i 2003 standarden ASME Y14.41 for å lage 3D CAD til bruk for produksjon og inspeksjon hvor 2D tegningen ble faset ut. Det skulle nå bli mulig å legge inn GDT (geometriske dimensjoner og toleranser) og notater direkte inn i 3D modellen. Dette er nå kjent som MBD (Model-Based Definition). Dette er neste logiske stepp i overgangen fra 2d til 3D. Boeing B-777 ble laget med digital dokumentasjon. Kanskje det er på tide å ta skrittet fullt ut fra 2D til 3D tegninger?

MBD 1

MBD er et tilleggsprogram i SOLIDWORKS som organiserer disse dataene på en bedre måte. MBD kom i 2015 og er forbedret i 2016-versjonen. Fordelene her er:

 • Modellen kan lages som en 3D PDF. Alle har en PDF-leser så alle kan dermed åpne en 3D tegning.
 • 3D-tegningen organiseres på et «ark» med tittelfelt, notes, tabeller og properties som på en 2D tegning.
 • Det er mange templates i MBD hvor man kan skreddersy en tegningsmal.
 • Man legger ut de view som man ønsker på arket eller arkene. I 2016 kom muligheten til å ha flere ark.
 • I de enkelte riss kan man også panere, zoome, rotere, måle, kutte og bruke andre 3D verktøy.
 • Gjenbruk av parten. Skal parten gjenbrukes et annet sted, så er all definisjonen der ferdig.
 • Fra SOLIDWORKS-modellen lages 3D PDF med noen få klikk.
 • Fortsatt ønske om å printe 2D tegning? Dette kan gjøres fra PDF-en, men det er vel ikke det vi ønsker?

Les tidligere blogginnlegg om MBD

About Jan Egil Bæver

Applikasjonsingeniør i ProNor AS med hovedfokus på SolidWorks.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, eDrawings and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s