Periodisk innspenning i SOLIDWORKS Simulation 2016

I SOLIDWORKS Simulation 2016 har vi nå mulighet til å slå innspenninger av og på ved behov. Dette gjør det mye enklere å oppnå det vi er ute etter i tilfeller hvor vi har betingelser som endrer seg underveis i studiet

Et eksempel er denne klipsen

Clips

Her ønsker vi å presse klipsen i posisjon, deretter ønsker vi å løsne den igjen. Tidligere så har vi ikke hatt mulighet til å gjennomføre dette i SOLIDWORKS Simulation, men det har vi altså nå.

Clips inn ut

I studiet har vi lagt inn to innspenninger i form av Reference Geomery for å styre bevegelsen.

Reference Geomery-1 er definert for å styre sideveis bevegelse (inn/ut).

Reference geometry1 Time curce Reference geometry1

Reference Geometry-2 styrer posisjonen av låsehaken i Z retning.

Reference geometry2

Når klipsen er presset i posisjon, så vil det ikke være mulig å trekke delene fra hverandre da de er låst, dette løses elegant ved å benytte Reference Geometry-2 for å løfte låsehaken opp (simulerer at den klemmes sammen) slik at man får fritt leide i X-retning.

Time curce Reference geometry2

Reference Geometry-2 slås deretter av igjen etter at vi er kommet forbi “låsningspunktet” slik at vi ikke overstyrer den naturlige bevegelsen.

qvydh

Det at vi nå har mulighet til å slå innspenninger av og på ved behov åpner døren for mange nye typer av analyser i SOLIDWORKS Simulation.

About Stian Mork

Application Engineer - ProNor AS, MSc Product development and materials
This entry was posted in SOLIDWORKS Simulation and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s