Mesh Sectioning i Simulation 2016.

Mesh main

De av dere som jobber med FEA vet at elementnettet er kritisk i forhold til å få ut troverdige resultater.
Vi har helt siden COSMOS (nå SOLIDWORKS Simulation) ble introdusert som FEA program for SOLIDWORKS hatt mulighet til å se oppbyggingen av elementmodellen vår grafisk på skjermen. Problemet er at vi kun har hatt muligheten til å studere elementmodellens overflater, hvordan den ser ut internt i godset har vi ikke hatt noen kontroll på.

I forhold til dette har vi fått inn en gledelig nyhet i SOLIDWORKS Simulation 2016 med navnet Mesh Sectioning.

Dette innebærer at vi nå kan sjekke kvaliteten til de interne elementene og foreta justeringer før vi kjører analysen.

Oppretter vi et Mesh Plot for en eksisterende elementmodell har vi nå valget Mesh Sectioning. Dette gir oss mulighet til å snitte elementmodellen på samme måte som vi snitter resultatene med Section Clipping.

Mesh plot sectioning    Mesh sectioning

Vi har også tilgang til Mesh Sectioning på resultatene slik at se distribusjon av spenninger, forskyvninger etc. sammen med elementene i 3D.Mesh section plot

Men det stopper ikke der. Også ved bruk av Section Clipping har vi nå mulighet til å vise elementene over snitt flaten.Show mesh on section plane

Som dere kan se så finnes det mange nye flotte hjelpemidler i SOLIDWORKS Simulation for å hjelpe oss å validere elementnettet vårt.

About Stian Mork

Application Engineer - ProNor AS, MSc Product development and materials
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s