Finne internt volum i SOLIDWORKS 2016

Med forbedringer som er kommet i SOLIDWORKS 2016 er det nå blitt veldig enkelt å hente ut internt volum av komponenter.

Main mug

Vi har nå nemlig fått valget Create internal regions i Intersect verktøyet.

Create internal regions

Har vi en hul komponent som f.eks. en tank eller mugge som i dette tilfellet her, så trenger vi bare å legge inn et referanseplan eller flate der hvor vi ser for oss at vannspeilet er lokalisert.

Ref plan

Det neste vi gjør er å velge geometrien og referanseplanet for så å trykke Intersect.

Intersect

Ved å gjøre dette får vi ut en solid som representerer det interne volumet.

Internal volume

Parten er nå blitt til en multibody som består av opprinnelig geometri og internt volum.

Hide mug

Kombiner så den “nye” bodien med Mass Properties for å lese ut volumet.

Mass Properties

Finner da at muggen kan ta 1,96 liter.

Dette er en flott tidsbesparer siden vi nå ikke lenger trenger å bruke tid på å modellere opp det interne volumet for å hente ut informasjon som dette.

About Stian Mork

Application Engineer - ProNor AS, MSc Product development and materials
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Finne internt volum i SOLIDWORKS 2016

  1. Pingback: Digitalisering av vinglass | ProNor Blogg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s