Sweep i SOLIDWORKS 2016

Sweep er et verktøy vi har hatt i SOLIDWORKS i lang tid. Dette er et verktøy som lar oss legge til eller fjerne geometri ved å trekke opp et profil langs en gitt sti.

Dette verktøyet er blitt utviklet videre, og i SOLIDWORKS 2016 er det blitt enda enklere og raskere å legge til Sweep i modellene våre.

Sweep

For det første er det ikke lenger krav til at profilet befinner seg på enden av stien, har vi et profil som befinner seg langs stien et sted så er det tilstrekkelig for å trekke opp sweepen.Profile on path

Vi har også her mulighet til å velge retning for sweepen basert på profilets plassering eller om vi ønsker å følge stien i begge retninger.Profile direction

Modellering av sweep med sirkulær profil har også blitt mye enklere ved at vi i slike tilfeller nå ikke lenger trenger å tegne profilet. Under Profile and Path velg Circular Profile, eneste man da trenger å gjøre er å spesifisere sti og diameter på profilet.Circular profile

Circular Profile er også støttet når vi benytter Cut-Sweep verktøyet, flott for raskt å kunne kutte vekk geometri langs en linje/kurve.Cut sweep

About Stian Mork

Application Engineer - ProNor AS, MSc Product development and materials
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s