Eksportere BOM til Excel med CustomTools

BOM_cover2

I CustomTools kan man veldig raskt og enkelt lage stykklister (BOM) i Excel ved hjelp av forhåndssatte eksportprofiler i Excel report. En slik profil kan inneholde en ferdigoppsatt stykklistestruktur, metadata fra SOLIDWORKS og Custom property-verdier som man har definert i CustomTools. Stykklisten kan også inkludere forhåndsvisning av hver komponent med et lite bilde.

Å lage stykklister i Excel er en veldig tidkrevende prosess der feil lett kan oppstå. Mye av tiden går på å knote med strukturen og å fjerne irrelevante oppføringer.

Når man har en sammenstilling åpen i SOLIDWORKS er man bare to tastestrykk unna å eksportere en BOM i Excel. Trykker man på Export i CustomTools-menyen, får man opp en trestruktur over sammenstillingen. Her kan man velge vår forhåndssatte eksportprofil og ekskludere komponenter man ikke ønsker å ha med i BOM-en.

BOM_exportNår man trykker på Export, genererer CustomTools en BOM av sammenstillingen vår i Excel.

BOM_excel_w_preview

Excel report kan også generere tegningslister, reservedelslister og hente data fra ditt ERP-system. Den kan anvendes i flere forskjellige use cases og er svært tilpassbar.

 

About George Lee

Bakgrunn som sivilingeniør i Ingeniørvitenskap & IKT - Produktutvikling og Materialer fra NTNU. Jobber til daglig som applikasjonsingeniør i ProNor AS.
This entry was posted in CustomTools and tagged , , , , . Bookmark the permalink.