Om vafler og SOLIDWORKS-modeller – eller hvorfor det er lurt å rydde i Feature Manager

Foto: Tine

Vafler. (Foto: Tine)

Har du av og til opplevd at du forsøker å gjøre endringer i en part, men bruker lang tid på det fordi du har mistet oversikten over hva som er hva i Feature Manager? Dette kan de fleste kjenne seg igjen i, og det gjelder flere CAD-systemer. 

Les: Kjenner du Feature Manager?

En årsak kan være at parten gjennom flere revisjoner har fått et uryddig featuretre – og at det kanskje er andre som har utført endringene. Kanskje vedkommende har fulgt en annen fremgangsmåte enn vi er lært opp til selv. Dette er svært vanlig i bedrifter der flere bruker SOLIDWORKS.

Et uryddig Featuretre er vanskelig å lese for en som ikke kjenner filinnholdet så godt. Dette kompliserer ofte jobben med å gjøre endringer, og man bruker lengre tid i prosjektet enn nødvendig. Selv om man ikke nødvendigvis MÅ rydde i Feature Manager, kan man lett få noen gevinster fra den tiden man investerer i ryddejobben.

Hvordan et uryddig Featuretre ser ut 
Et featuretre kan sammenlignes med en oppskrift. Siden vi i ProNor liker vafler, bruker vi en enkel vaffeloppskrift for sammenligningens skyld:

3 egg
5 dl hvetemel
5 dl melk
½ ts kardemomme
1 dl sukker

I vår søken etter å få enda bedre vafler, ønsker vi å gjøre noen justeringer. Dersom vaffeloppskriften har gått gjennom flere runder med endringer, kan det hende den etter hvert ser slik ut:

3 egg
5 dl hvetemel
5 dl melk
½ ts kardemomme
1 dl sukker
1 dl melk
ta bort 1 egg
bytt ut ½ ts kardemomme med ½ ts salt
Legg til 2 egg

Vi antar for eksempelets skyld at alt i oppskriften er mulig å få til. Følger man denne oppskriften, vil den fortsatt gi gode vafler. Men hvis du blir bedt om å ha mindre melk i oppskriften, hva gjør du da? Vaffeloppskriften har overflødige trinn og trenger opprydding.

Gjennom årene har vi sett tilsvarende eksempler på SOLIDWORKS-modeller som trenger opprydding. Dersom man for eksempel bruker en Extrude for å fylle igjen et hull som er laget med Cut-Extrude, bør alarmklokkene ringe.

I eksemplet med vafler ser man fort hva som kan ryddes opp i, men for å se det samme i en SOLIDWORKS-modell, krever at man har kjennskap til hva hver enkelt feature gjør i modellen. Avhengig av hvor kompliserte modellene er, kan det kreves litt kompetanse for å se dette.

ProNor står klare til å kurse dere i SOLIDWORKS for å gjøre dere bedre rustet til dette.

På ett eller annet tidspunkt i prosjektet kan det bli behov for å gjøre en oppryddingsprosess der målet er å oppnå bedre oversikt i parten slik at senere endringer blir enklere.

For hver revisjon bør man tenke:

  • Vet jeg hva hver feature i parten gjør? Hvem i bedriften min vet dette, hvis jeg må spørre noen?
  • Er det noen av de featurene om allerede ligger i parten som kan endres, fremfor å legge til nye?
  • Hvis jeg legger til en ny feature i parten, vil den da bli enklere å endre i senere revisjoner?
  • Hva blir konsekvensen for de eventuelle sammenstillingene parten er en del av – må jeg sjekke mates på nytt?

Ulemper med uryddige Featuretre:  

  • Overflødige Features gjør det tidkrevende å orientere seg i modellen for å gjøre endringer
  • Overflødige features gjør feilretting unødvendig komplisert
  • Rebuilddtiden går opp; altså den gjenoppbyggingen SOLIDWORKS går i gang med ved filåpning, eller for eksempel. etter en sketch- eller featureendring.

Les: Få kontroll over Rebuildtiden

-Men jeg foretrekker flere features! 
Vi hører deg. En grunn til å foretrekke å legge til nye features i en modell fremfor å endre på eksisterende, er at man ønsker å sikre seg en retrettmulighet til en tidligere versjon av modellen senere i prosjektet. Med et PDM-system som SOLIDWORKS Enterprise PDM, slipper man dette fordi alle tidligere revisjoner av modellen er lagret på samme sted og kan tas frem ved behov.

Det finnes et knippe ulike verktøy, feks Feature Freeze, som kan gjøre det enklere å gjøre endringer. De kommer vi tilbake til i en senere post.

I mellomtiden: Her har du en god vaffeloppskrift.

 

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Arbeidstegninger, Bruk av SOLIDWORKS, Design, Sammenstillinger and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s