Hva er CircuitWorks?

Flere og flere produkter og komponenter inneholder i dag elektronikk i en eller annen form. Dette kan enten være løse kretskort eller små selvstendige data-moduler i tillegg til kabler, sensorer og løse komponenter. Når man skal utvikle deksler og/eller formgi produkter er det derfor viktig å kunne ha en grafisk representasjon av elektronikken å kunne arbeide ut fra. For nettopp dette er CircuitWorks løsningen:

CircuitWorks gjør deg i stand til å lese og skrive filer produsert av ECAD-systemer (Elektrisk CAD) for eksempel: IDF 2.0, 3.0 eller 4.0. Slike systemer brukes ofte til for eksempel kretskort (PCB) design. CircuitWorks kan også lese ASC-filer fra Mentor PADS ECAD system. Tidligere var CircuitWorks en egen addin i SOLIDWORKS Premium, mens fra 2015 så følger den med i SOLIDWORKS Professional.

I CircuitWorks ser du innholdet i sammenstillingen på venstresiden som et tre (tilsvarende feature-manager) i tillegg til at du samtidig har et grafisk forhåndsvisningsbilde. På denne måten vil de som er vant til SOLIDWORKS raskt bli fortrolig med det nye grensesnittet. Treet og forhåndsvisningen viser ulik informasjon om kretskortet i filen, slik som omriss av kortet, gjennomgående hull, ulike komponenter som er plassert på kortet, områder som må holdes fri for komponenter og så videre. Når man åpner filet lagret i IDF-4.0 format, kan CircuitWorks også vise platformer, signalbaner og fylte områder .

CircuitWorks er ikke bare et importverktøy, men fungerer også toveis. Komponenter og sammenstillinger kan eksporteres fra SOLIDWORKS og inn i CircuitWorks, endres om nødvendig, og deretter lagres til en standard IDF-fil som videre kan åpnes og modifiseres av andre ECAD-systemer igjen.

Nedenfor ser du noen av nyhetene som har kommet de tre siste årene i CircuitWorks:CircuitWorks

 

For en mer utfyllende beskrivelse av nyhetene kan du se på SOLIDWORKS sin hjelpemanual som du finner på nett:

– http://help.solidworks.com/2015/English/WhatsNew/c_CircuitWorks.htm
– http://help.solidworks.com/2014/English/WhatsNew/c_CircuitWorks.htm
– http://help.solidworks.com/2013/English/WhatsNew/c_CircuitWorks.htm

About Kai Inge Midtgård Rokstad

Utdannet sivilingeniør (maskin) fra NTNU med spesialisering innen «Produktutvikling, bearbeiding og beregning». Har erfaring med modellering og simulering i high-end 3D-systemer. Jobber med brukerstøtte og kurs for SOLIDWORKS og tilhørende produkter.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Design, SOLIDWORKS Electrical and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s