Betatesting med nettverkslisenser

Det er mulig å delta i betatesting av SOLIDWORKS selv om man er knyttet til en lisensserver.

Samme forholdsregler må benyttes som ellers, og det presiseres at beta-versjoner ikke er ment til bruk kommersielt, og det ytes heller ikke support. SOLIDWORKS 2016 bør helst installeres på separate maskiner, og testene må utføres på filkopier for å unngå utilsiktet oppgradering av bedriftens filer.

SNL

Slik gjøres det:

  1. Last ned 2016 beta fra my.solidworks.com under knappen Support, krever innlogging og gyldig vedlikeholdsavtale. Hvis flere maskiner skal benyttes til testing, anbefaler vi å bruke valget Download Only i installasjonsprogrammet, og laste ned til en delt nettverksmappe.
  2. Velg en maskin som skal være lisensserver for 2016 beta. Dette må være en annen maskin enn den eksisterende lisensserveren, og det kan også være en vanlig arbeidsstasjon.
  3. Installer SolidNetwork License Manager som du finner under Server Products i installasjonsprogrammet. Du må ha serienummer klare. Programmet vil selv spørre om aktivering etter installasjon, sjekk at lisensantallet stemmer overens med antallet du har i produksjon. Mer om installasjon av lisensserver her. Detaljer rundt bruk av brannmur finner du her.
  4. Installer SOLIDWORKS 2016 Beta på de maskinene som er autorisert for det. Benytt korrekt port- og servernavn fra punkt 3.
  5. Igjen: Benytt nye filer eller kopier av produksjonsfiler for testing. Filer lagret med 2016 Beta kan ikke åpnes av SOLIDWORKS 2015, heller ikke med den kommende SP5.
  6. Delta på konkurransen som beskrevet her.

About Vidar Kvam

Technical Manager, PLM Group Norge AS
This entry was posted in Installasjon av SOLIDWORKS, Nettverkslisens and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s