Custom properties i Toolbox

Toolbox er mulig å egendefinere på mange måter, og dette er noe som ofte blir oversett eller glemt. Her vil vi se på flere muligheter vi har i Toolbox, blant annet hvordan vi kan legge på såkalte “custom properties”, med hovedfokus på material. Har vi store mengder med festemateriell i modellene våres er det fint med korrekt material på disse så vi får et mer nøyaktig bilde av totalvekten. Ikke minst vil stykklisten (BOM) se mer ryddig ut.

toolbox

TB1

Åpne Toolbox settings

Det første vi må gjøre er å åpne Toolbox settings. Dette programmet kan åpnes uten at SOLIDWORKS må være åpent og finnes under “Start|Alle programmer|SOLIDWORKS Tools 2015|Toolbox Settings 2015”. Når programmet er åpnet må vi velge “Customize hardware” for å gå videre.

TB2

Legg til ny egendefinert egenskap

For å legge til flere “custom properties” må vi trykke på knappen markert med rød firkant. Det er viktig å tenke på hvilket nivå man legger disse. Jeg legger de på toppnivå i dette eksemplet, men de må gjerne legges på det nivået man ønsker, f. eks. kun én standard. Fordelen med å legge dette på toppnivå er at alle undernivåer vil få tilgang til det samme. Det er enkelt å slå av “custom properties” der man ikke ønsker å ha disse. Fordelen med å legge det på et lavere nivå er at det tar kortere tid å lagre samt gjøre endringer i databasen.

Forøvrig viser bildet over den enkleste formen for egendefinering av Toolbox. Her er det slått av en rekke standarder som bedriften ikke benytter. Dette gjør at brukeren ikke vil få mulighet til å velge disse i programmet og det blir dermed mer oversiktlig.

Definer egenskapen

Definer egenskapen

Når vi trykker på knappen for å legge til en ny egenskap så vil vi bli møtt med vinduet over. Her skal jeg beskrive steg for steg hvordan gå frem for å legge til material:

1. Gi egenskapen et navn, her er jo “Material” et godt alternativ.
2. Sett valget til “list” under “type”.
3. Slå på valget “Link to SW material” (PS: Det er kun tillatt med én property som benytter dette valget)
4. Slå på de valgene som er relevante. Benytter man standardvalget i Toolbox som gjør at man lager konfigurasjoner og ikke enkeltdeler hver gang vi benytter Toolbox, så er det greit å slå på valget “Add as configuration specific property”. Hvis man skal ha to bolter av samme type, men med forskjellig material i samme del, er det viktig å slå på valget “Each value for this property requires a new configuration name”. Da må man i tillegg legge til en suffix i listen. Siste valget avgjør om egenskapen skal være synlig eller ikke i propertymanager i SOLIDWORKS når vi bruker Toolboxdeler.
5. Trykk på knappen “Select” og legg til alle de materialer dere benytter på festemateriell og gi disse et navn under feltet “Value”. Det er dette navnet som vil vises i propertymanager.

Når alt er ferdig definert er det viktig å lagre databasen slik at endringen også vises hos brukerne av programmet. Lagre gjør man med det lille diskettikonet øverst til venstre i Toolbox settings.

 

Slik ser det ut i SOLIDWORKS

Slik ser det ut i SOLIDWORKS

Når alt er ferdig så vil du neste gang du setter inn en bolt eller annen type festemateriell få valget i propertymanager som vist i bildet over.

Dette er den helt spesielle “Materialegenskapen” som vi kun kan ha én av. Det er akkurat samme fremgangsmåte for å legge til andre “custom properties” også.

Det er ellers kommet flere endringer i 2015 som gjør det enklere å egendefinere hvordan Toolboxdeler blir vist i stykklisten. Jeg har tidligere laget en post som forklarer disse nye valgene. Hvis dere ikke fikk med dere den forrige posten om endringer i 2015 så kan det være verdt å ta en titt her: Toolbox 2015 – Nyheter

 

About Jon Anders Østerud

Applikasjonsingeniør i ProNor AS.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s