Fiffig triks ved stabilitetsproblemer i SOLIDWORKS Simulation.

De av dere som har kjørt analyser i SOLIDWORKS simulation har nok en eller flere ganger opplevd å se denne meldingen på skjermen etter å ha satt igang kjøringen.

modelisunstable

Denne feilmeldingen refererer til at det er noe som ikke henger tilstrekkelig fast, altså at vi har det som kalles stivt legeme bevegelse (at en eller flere komponenter kan bevege seg fritt i rommet uten restriksjoner). I slike tilfeller vil den statiske solveren feile og servere deg overstående feilmelding.

Som man ser så gir ikke denne feilmeldingen oss mye informasjon, kun at det er noe som er feil, men ikke hvor feilen ligger.

Dette resulterer ofte i en tidkrevende prosess hvor man må gå gjennom samtlige inn-spenninger/kontaktdefinisjoner i oppsettet for å lokalisere hvor feilen befinner seg.

Det finnes et triks som hjelper oss i situasjoner som dette, trikset er like enkelt som det er effektivt.

Si at vi skal kjøre en strukturell analyse av dette kabinettet.

kabinet

Definerer studiet vårt, legger på materialer, laster, inn-spenninger, kontakter osv og trykker Run. Etter en stund dukker følgende melding opp:

Feilmelding og modell

Ok, så det er noe feil med tanke på inn-spenning/kontakt i analyse oppsettet mitt tenker du da, men istedet for å starte på den tidkrevende prosessen som nevnt over oppretter du et frekvens studie (forutsatt at du har tilgang til SIMULATION Professional).

Frekvens studie

Bruk Drag&Drop å trekk definisjonene dine (Parts, Connections og Fixtures) fra det Statiske studiet og over i Frekvens studiet.

Drag&Drop

Når du har fått kopiert over oppsettet vil du ha et frekvensstudie med de samme definisjonene som det statiske studiet (Obs: Merk at frekvens studier krever konstant stivhetsmatrise, det er derfor begrensninger med tanke bruk av No Penetration kontakt og bolt connectorer). Trykk Run.

Solveren som vi har i frekvens analyser har ikke de samme restriksjonene med tanke på inn-spenning som vi har i statiske analyser, du vil derfor kunne få ut et resultat fra kjøringen.

Om du etter kjøringen lister opp resonans frekvensene til systemet og finner frekvens verdier ned mot null (noe som betyr at stivhet er fraværende), vil dette også være en god indikator på at noe kan bevege seg fritt i rommet.

Frekvenser

For å lokalisere hvor i modellen problemet ligger kan man animere de forskjellige frekvens modene man får ut, man vil på denne måte raskt kunne avdekke hvor feilen befinner seg. Som man kan se på bildet under er det en av komponentene som er montert inne i kabinettet som kan bevege seg fritt.

Mode1

Legge til manglende kontakt/inn-spenning og kjør frekvens studiet frem til man får en fornuftig fundamental frekvens.

Kopier oppsettet over i det statiske studiet, kjør analysen. Voilà!

Results

About Stian Mork

Application Engineer - ProNor AS, MSc Product development and materials
This entry was posted in SOLIDWORKS Simulation and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Fiffig triks ved stabilitetsproblemer i SOLIDWORKS Simulation.

  1. Pingback: Ustabile skallmodeller i analyse? Aldri mer! | ProNor Blogg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s