Lag dine egne lyskilder i Photoview360

remote1_sbAv og til har man behov for en lyskilde som etterligner virkningen av softbox-belysing i et fotostudio. Andre ganger trenger man en lyskilde som er utformet på en konkret måte, for eksempel at den går rundt et objekt. I disse tilfellene kan man lage lyskilden som et objekt med en appearance som sender ut lys. SOLIDWORKS leveres med et antall slike forhåndsdefinerte appearancer, som du finner under «Lights» i oversikten over appearancer i Task Pane.

Er lyskilden såpass nær produktet at den vises i bidet, kan det hende du ønsker å skjule den, slik at du bare ser lysvirkningen og ikke selve lyskilden.

Det finnes en måte å gjøre dette på. Lag en part som er selve lyskilden; La hele parten være 100% transparent, mens du legger en Area Light – appearance på den facen som skal lyse:

  1. Legg en appearance på parten (for eksempel. White Low gloss Plastic) og sett appearancen til å ha transparency = 1 slik at den er 100% gjennomsiktig.
  2. Endre Index of Refraction til 1, slik at det ikke er lysbrytning i parten.
  3. Legg en appearance på facen som skal sende ut lys (den siden som skal vende mot produktet). Velg for eksempel. Appearancen Area Light som du finner under Lights i apperance-biblioteket i Task Pane. Appearance lagt på en face overstyrer appearance lagt på en part, så det er Area Light – appearancen som blir synlig her.
  4. Gå inn i Area Light – appearancen og ta bort krysset for Double Sided, slik at appearancen bare vises på utsiden.
  5. Sett inn parten i det assemblyet du skal rendre. Høyreklikk og sett parten til «float» slik at den er lett å posisjonere.

Disse trinnene er altså nødvendige for å kunne skjule selve lyskilden. Dersom lyskilden ikke vises i bildet, trenger du ikke skjule den, så da kan du bare bruke appearancen Area Light uten å gjøre de andre innstillingene.

Dette fungerer fordi en face som er en del av en solid, bare viser sin appearance i normalretningen dersom krysset for «Double Sided» er av. Når facen er en del av en solid, peker normalretningen alltid utover. Lager man en flate med f.eks. Planar Surface, oppnår man ikke det samme.

Dersom det er refleksjon i det du skal rendre, kan du risikere at lysobjektet reflekteres – og det kan se unaturlig ut. Teknikken som er beskrevet her, fungerer best i sammenheng med appearancer med lav refleksjon.

assembly_opengl

Lyskilden er et rektangulært prisme der den ene siden har appearancen “Area Light”. Resten av parten er helt gjennomsiktig uten lysbrytning.

remote1_nosb

Her er renderingen uten denne lyskilden.

Dette tipset er hentet fra foredraget
«PhotoView 360 Tips and Tricks» under SOLIDWORKS World 2015 (med Rob Rodrigues og Ron Bates)

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in rendring and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s