En rask måte å omdøpe flere filer på i Enterprise PDM 2015

Fra tid til annen hender det at man har behov for å omdøpe flere filer, gjerne fordi filene skal knyttes til et nytt prosjektnavn eller i forbindelse med importering av filer fra en mappe utenfor PDM-systemet. I SOLIDWORKS Enterprise PDM 2015 kan man raskt endre filnavnene og samtidig ta vare på filenes referanser.

move_tree_openingimage

Nytt i Enterprise PDM 2015 er funksjonen Move Tree. Denne minner veldig mye om Copy Tree, bortsett fra at man kun flytter filer. I begge disse to verktøyene har man mulighet til å omdøpe filnavn ved å legge til en statisk tekst som prefiks eller postfiks. I tillegg kan man omdøpe filer ved å generere et nytt serienummer.

I dette innlegget skal vi omdøpe noen SOLIDWORKS part- og assembly-filer, slik at de får navnet til prosjektet de tilhører. Samtidig skal disse filene også få nye serienumre som en del av filnavnet. For å gjøre dette bruker vi Move Tree.

Vi markerer de filene vi ønsker å omdøpe, eventuelt kan vi også markere mappen filene befinner seg i.

movetree_folder

I Move Tree-vinduet tar man i bruk Transform Operations for å modifisere filnavnene vi ønsker å omdøpe.

movetree_1

Vi velger først Rename with serial number ettersom den alltid vil overskrive filnavnet, før vi legger til en prefiks – i dette tilfellet er det prosjektnavnet vårt Resewind. Bruk gjerne ctrl-tasten for å markere flere filer, og omdøpe disse på ulike måter hvis du har forskjellige navnekonvensjoner, eksempelvis for part- og assembly-filer.

movetree_5

Vi endrer ikke Default Destination ettersom vi ikke foretar noen flytting her.

movetree_6

Når vi er fornøyd med valgene, trykker vi på Move. Filene har fått nye navn, mens versjonstallet og referansene er uforandret – alt i en operasjon. Skulle man ønske å oppdatere datakortet med nye verdier, kan dette gjøres eksempelvis i en Workflow.

About George Lee

Bakgrunn som sivilingeniør i Ingeniørvitenskap & IKT - Produktutvikling og Materialer fra NTNU. Jobber til daglig som applikasjonsingeniør i ProNor AS.
This entry was posted in SOLIDWORKS PDM and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s