Gi relasjonene en pause med CTRL-tasten

En nyttig funksjon i SOLIDWORKS er at det legges på relasjoner automatisk når du tegner sketch-geometri.

CTRL_600

Dette gjør det raskere å tegne i de fleste tilfeller, men det kan også oppstå situasjoner der du ikke ønsker noen relasjon der SOLIDWORKS legger den. Typisk oppstår dette når det er mye innhold i sketchen, eller noe annet i nærheten som det kan snappes til, eller når du ønsker å avslutte en linje nær en annen, men ikke helt inntil. Du må da markere og slette de uønskede relasjonene.

Holder du CTRL-tasten nede, lager ikke SOLIDWORKS automatiske relasjoner – hverken til annen geometri eller til seg selv, for eksempel Horizontal/ Vertical hvis du tegner rette linjer. Hold CTRL-tasten nede og det blir enklere å tegne linjer som er nesten vertikale eller horisontale. Så lenge CTRL-tasten er nedtrykket legges det ikke på relasjoner. Slipp CTRL-tasten når du er ferdig, og fortsett å tegne med automatiske relasjoner.

Dette er et lite tips som ikke alle kjenner til, og som kan gjøre deg mer effektiv i  å tegne sketchgeomoetri i noen situasjoner.

Hvis du vil, kan du også slå av automatiske relasjoner for godt ved å gå til Tools – Options – System Options – Sketch – Relations/Snaps og slå av krysset for Automatic Relations.  Da må du  så fall legge på relasjoner manuelt.

 

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Sketch and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s