Bruk SOLIDWORKS taskpane til Custom Properties.

I SOLIDWORKS taskpane som dere finner til høyre i SOLIDWORKS vinduet på skjermen finnes det en rekke med faner. Dette er taskpane.

SOLIDWORKS_taskpane

Her finner du fanen custom properties, dette kan lett programmeres ved hjelp av Property Tab Builder programmet som installeres samtidig med SOLIDWORKS.

Property Tab Builder Excel

Property Tab Builder programmering er dra og slipp metode. Dere kan ha et Excel ark hvor dere samler aller lister over properties dere ønsker på Part/Assembly eller tegning. Det blir ett ”program” til hver fil type. Det er følgende typer:
• .prtprp for parts
• .asmprp for assemblies
• .drwprp for drawings
• .wldprp for weldment
Når du er ferdig med Property Tab Builder lagrer du filer på samme lokasjon for eksempel: C:\Maler..eller på et egnet sted.
Det er også en fil som properties.txt i SOLIDWORKS som må legges på samme sted. Denne finner du ut hvor ligger i: Tools, Options, File Locations, Custom properties.
Pass på at filstien blir lik på alle maskiner, ellers må dere inn og tilpasse Property Tab Builder filene til alle brukere. Dette er en rask og enkel måte for å kunne legge til informasjon på filer i SOLIDWORKS.
Se også SOLIDWORKS Help, søk på: Property Tab Builder Overview så finner mere informasjon.

This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, innstillinger, Standardisering and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s