Slik bør du lage lenker i Enterprise PDM

I Enterprise PDM er det mulig å referere til dokumenter gjennom en lenke, enten det er snakk om å dele et dokument med kollegaen din gjennom en e-post, eller å legge til snarveier til de mest brukte prosjektmappene dine.

Standarden for lagring er å henvise til filer og mapper gjennom en filsti. 

En filsti forteller hvor filen er lagret. Ta for eksempel et pdf-dokument for et prosjekt i prosjektmappen P-00001. Filstien til pdf-dokumentet kan se noe slikt ut: C:\EPDM\Projects\P-00001\specifications.pdf. 

Denne filstien fungerer fint for lokale filer i maskinen din, men for filer i EPDM kan dette gi litt uante konsekvenser.  For filer i EPDM vil slike filstier åpne filen som er cachet (i huritgbufferet) på din maskin. Den vil ikke klare å hente den versjonen som fysisk er i hvelvet, slik at hvis filen i cachen er eldre enn versjonen i hvelvet, vil du ende opp med å se på en gammel versjon. Skulle filen ikke være cachet i det hele tatt, vil du ikke engang klare å åpne filen.

For å henvise til filer i EPDM bør man heller bruke den innebygde filstiformatet fra EPDM.

  • Den vil alltid åpne den siste versjonen fra hvelvet og sammenligne med versjonen du har i cachen.
  • Hvis versjonen i cachen er eldre, vil EPDM spørre deg om du heller vil åpne den siste versjonen.
  • Hvis de er like, vil den bare hente fra cachen.

I tillegg vil brukertilgangen man er kjent med i EPDM gjelde for slike lenker. En person som i utgangspunktet ikke har tilgang til spesifikke filer vil heller ikke kunne åpne filene fra en slik lenke.

Hvis vi går tilbake til pdf-dokumentet EPDM, bør lenken heller se noe slikt ut: conisio://EPDM/open?projectid=32&documentid=177&objecttype=1, der EPDM er hvelvnavnet, 32 er mappenummeret og 177 er filnummeret.

Mappe- og filnummeret finner man ved å skru på kolonnen for ID i Administration-verktøyet.idcolumn

Da vil ID-kolonnen være synlig i Windows Utforsker
folderid
fileidLenken støtter også andre kommandoer enn å bare åpne. Man kan bytte ut open i lenken med:

  • view – åpner en forhåndsvisning av filen i SOLIDWORKS Enterprise PDM File Viewer.
  • explorer – åpner mappen filen befinner seg i.
  • history – åpner filhistorikken.

About George Lee

Bakgrunn som sivilingeniør i Ingeniørvitenskap & IKT - Produktutvikling og Materialer fra NTNU. Jobber til daglig som applikasjonsingeniør i ProNor AS.
This entry was posted in SOLIDWORKS PDM and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s