Slik flater du ut dobbeltkrumme former i SOLIDWORKS

Flatten surface header picture

Designer du produkter som har fleksible tekstil- eller dukmaterialer? Nå kan du flate ut også dobbeltkrumme former i SOLIDWORKS. Fra før har du kunnet flate ut enkeltkrumme former ved å bruke Sheet Metal – funksjonene, men i SOLIDWORKS 2015 Premium finnes det et eget verktøy som takler mer avanserte former; Flatten Surface.

Dette verktøyet kan være nyttig for deg som jobber med fleksible materialer der produksjonen foregår ved å skjære ut fra et flatt mønster, der de utskårne delene skal inngå i en dobbeltkrum form.

Hvis produktet derimot skal ha enten en prismatisk eller en enkeltkrum form, for eksempel hvis du tegner pappemballasje, kan det hende Sheet Metal – verktøyene i SOLIDWORKS er bedre å bruke til dette formålet.

Med Flatten Surface kan du brette ut enten selvstendige surface bodies eller facer på en solid. Når du velger en face på en solid. Får du med bare facen, slik at den utbrettede flaten er nettopp det – en flate med tykkelse =0. Men dette er mer enn nok til å lage en tegning av.

Du finner kommandoen under Insert > Surface > Flatten (SOLIDWORKS Premum 2015 og nyere).

En betingelse som må være oppfylt er at flaten som skal brettes ut ikke må ha interne edger, for eksempel hull eller partier som er trimmet vekk – eller egder som deler bodyen i flere facer. Flater der hjørner er kuttet vekk derimot, går helt fint.

I SOLIDWORKS 2016 blir det mulig å også brette ut flater som har interne edges.

Selv om du neppe vil bruke SOLIDWORKS til akkurat dette formålet, har jeg for eksemplets skyld laget et klesplagg der plagget er tegnet i 3D og brettet ut til slutt.

Flatten Surface følger med SOLIDWORKS Premium 2015 og nyere.

Flatten Surface følger med SOLIDWORKS Premium 2015 og nyere.

Selve Flatten Surface – verktøyet er svært enkelt å bruke. Som du ser på bildet, finnes det en slider for presisjon (Accuracy) – SOLIDWORKS gjetter seg nemlig til hvordan den utbrettede flaten skal se ut, og det kan gjøres upresist og kjapt eller presist og langsommere.

For tegningens del har jeg konvertert de enkelte utbrettede flatene til Sheet Metal, det gir nemlig den fordelen har jeg får en Bounding Box rundt hver del som kan målsettes.

Hvis vi tenker oss at dette klesplagget skal produseres, må vi jo ha en søm. For å få plass til den, har jeg brukt Extend Surface på de utbrettede flatene og lagt en 7mm kant rundt. Den stiplede linjen der sømmen skal gå (vises bare i ett view) er laget som en sketch der jeg har brukt Convert Entities på den utbrettede flaten.

Flatten surface drawing

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Design and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s