SOLIDWORKS Simulation 2015 – Show intermediate result

SOLIDWORKS Simulation 2015 kommer med en gledelig nyhet for de av dere som kjører ikke-lineære analyser. Det er et faktum at analyser som dette ofte er tidkrevende, og frustrasjonen kan være stor når du langt om lenge får ut resultatene og finner ut at det er noe feil i oppsettet ditt.

I SOLIDWORKS Simulation Premium 2015 har vi nå fått et nytt valg med navnet “Show intermediate result”, dette er et valg som lar deg visualisere mellomliggende resultater i løpet av ikke-lineære simuleringer.

Ved å få et visuelt bilde av resultatene etter hvert som simuleringen løses, har vi mulighet til enten å stoppe simuleringen slik at vi kan foreta justeringer på oppsettet, eller la den fortsette å løse med gjeldende innstillinger.

For å aktivere “Intermediate results plot” mens du kjører en ikke-lineær studie, gå til Default Options > Results, velg Show intermediate result plots up to the current iteration (when running).

Featured image

Når den første iterasjonen er fullført, blir resultatene for det aktive plottet vist i grafikkområdet. Ettersom løsningen skrider frem til den neste iterasjon, blir det aktive plottet dynamisk oppdatert.

Featured imageFeatured image

Featured imageFeatured image

About Stian Mork

Application Engineer - ProNor AS, MSc Product development and materials
This entry was posted in SOLIDWORKS Simulation and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s