Ny type kontaktsett i SOLIDWORKS Simulation Premium 2015

Når vi gjennomfører simuleringer i SOLIDWORKS kan vi definere eller justere kontakt mellom partene. Enten om de skal henge sammen (Bonded), stoppe ved kontakt (No Penetration) osv. Disse kontaktene er viktige da de beskriver hva som skjer når en part kommer i kontakt med en annen. Med 2015-utgaven av SOLIDWORKS, har vi fått ett nytt valg som gjør det enklere å spesifisere kontaktbetingelser for komponenter som kan komme i kontakt med seg selv. Dette er fint å benytte i tilfeller hvor vi analyserer geometri som består av en sammenhengene flate slik som f.eks. en fjær.

FjærLa oss se på et eksempel med en fjær som belastes slik at den kommer i kontakt med seg selv.

 Spesifisere kontakt for den samme flaten.

I tidligere versjoner av SOLIDWORKS gikk det med mye tid å klargjøre CAD geometri som dette i forbindelse med analyse. For å få definert kontakten i dette eksempelet, har vi splittet overflaten til sweepfeaturen på langs.

Fjær splitDette gir oss 2 separate flater, noe som gjør at vi kan benytte “No penetration”-kontakt for å definere kontakten for problemet vårt.

Fjær No PenetrationDette er altså en metode som kan benyttes for å løse problemer som dette i tidligere versjoner av SOLIDWORKS.

I 2015-versjonen derimot, har vi nå fått inn denne kontakttypen direkte som et valg, noe som gjør at vi slipper unna manuell jobb som å splitte opp flater etc.

Self-Contact i SOLIDWORKS 2015

 Når vi nå spesifiserer “No penetration” kontakt får vi opp et valg for Self-Contact; plukk flaten, huk av i boksen og kontakten er definert.Fjær Self contactFjær stress

Som du sikkert forstår, så er dette lille valget av stor betydning når vi jobber med flater som kommer i kontakt med seg selv i SOLIDWORKS Simulation Premium 2015.

About Stian Mork

Application Engineer - ProNor AS, MSc Product development and materials
This entry was posted in SOLIDWORKS Simulation and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s