Patterns – less is more

En stor del av komponentene vi omgir oss med til daglig har ulike kopier av identisk geometri, enten det er kutt, hull eller forhøyninger. Pattern-funksjonen har derfor vært en nyttig funksjon for å spare tid på å modellere nettopp dette. I SOLIDWORKS 2015 har denne fått en del nye muligheter..

Tar vi først et lite tilbakeblikk var “Pattern” tidligere begrenset til å lage identiske kopier av en eller flere features. I SOLIDWORKS 2013 ble denne funksjonen utvidet slik at geometrien nå også kunne variere inkrementelt. I tillegg til dette kunne man også overstyre de ulike instansene og gi individuelle verdier ettersom man ønsket. En liten reprise av denne nyheten kan du se her:

SOLIDWORKS 2015 har Pattern funksjonen blitt utvidet med ennå flere muligheter og vi har nå fått en ny “Variable Pattern” -variant. En kjempefordel med denne er at man styrer verdiene til de ulike instansene ved hjelp av en tabell. Tabellen støtter formler som beskriver hvordan verdien i de ulike cellene kan endre seg , men man kan også klippe og lime inn til andre programmer slik som Excel etc. Du kan se mer av denne funksjonen i bruk på denne videoen her:

Tips: Du finner også mer informasjon om alle funksjoner i SOLIDWORKS på hjelpemanualen som ligger på nett. I tillegg kan du også ta også turen innom: my.solidworks.com

About Kai Inge Midtgård Rokstad

Utdannet sivilingeniør (maskin) fra NTNU med spesialisering innen «Produktutvikling, bearbeiding og beregning». Har erfaring med modellering og simulering i high-end 3D-systemer. Jobber med brukerstøtte og kurs for SOLIDWORKS og tilhørende produkter.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Design. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s