Hvordan lage varianter av en part? Konfigurasjoner

Hvis man trenger varianter av en part, så kan det 1Screenshot 2015-01-16 11.31.56 Configvære greit å lage konfigurasjoner. Dette reduserer antall filer, forenkler arbeidet med tegninger og forenkler Assembly. Hvordan gjør man dette? Det er flere måter å parametrisere en part:

  1. Lag en sketch i bunnen av parten. Her kan man legge inn mål som skal variere, som høyde og bredde på en kloss. Fordelen med en sketch er at man får en visuell kontroll av målene og har mulighet til å bruke trigonometri direkte. Senere sketcher og features kan hektes direkte på denne sketchen i bunnen. Det går også an å gjenbruke mål fra denne sketchen. Trykk på et mål i den nye sketchen og tast = og velg et mål fra en tidligere sketch og link til denne verdien.

 Alle mål blir listet opp i Equations (etter filtrering), så et mål kan også linkes til en verdi i Equations. Tast eks. =”D1@Boss-extrude19” i flyout. Equations åpnes i tools -> Equations og lar seg åpne selv om man er inne i edit sketch. En endring på navnet til sketchen til noe mer logisk, vil gjøre det enklere å finne igjen verdien.

  2Screenshot 2015-01-16 11.36.05 This Config

  1. Bruk Equations. Lag en Global Variables ved å plukke andre mål fra Equations eller fra parten. Her kan det legges inn formler som at høyden skal være halvparten av bredden. Globale verdier kan enkelt gjenbrukes i andre mål. Equations kan eksporteres og linkes til en TXT fil. Endringer i denne TXT fila vil endre parten. Kan man endre mål i Equations når Equations er linket til fil? Nei, nå blir målene styrt av TXT fila.3Screenshot 2015-01-16 11.35.24 Equations4Screenshot 2015-01-16 12.34.52 Notepad
  1. Konfigurasjoner. Vi har enda ikke laget en konfigurasjon, bare muligheter til å parametrisere parten. Legg inn en ny konfigurasjon og du har nå muligheten til å velge Forskjellige mål eller suppresse features i de forskjellige konfigurasjonene. Med et tastetrykk kan man nå vise varianter av parten.

Går konfigurasjoner sammen med link fil til Equations? Nei, TXT fila vil overstyre den enkelte konfigurasjonen. Men TXT fila kan fortsatt styre parametere som ikke har konfigurasjon.

  1. Display State er for prosessoren en enklere måte å prosessere varianter. Man kan ikke endre mål, men Hide/Show, farge og gjennomsiktighet kan brukes. Disse verdiene er enkle å endre ved å trekke ut den ekstra fliken på historietreet.
  1. Design Table finnes under Insert -> Table -> Design Table. Dette er et Excel ark som inneholder alle konfigurasjonene i parten. Her kan man enkelt legge til mye konfigurasjoner, endre mål og legge inn formler. Med Design Table åpent, kan man legge inn nye bål med å dobbeltklikke på målet på parten. Disse verdiene blir så ført tilbake til parten. Dette er altså et kraftig verktøy. Design Table kan også legges inn i tegning som en tabell over de forskjellige variantene av parten.

Går Design Table sammen med Equations? Ja, men man kan da ikke ha formler i Equations som brukes i Design Table.

Går Design Table State Sammen med Display? Ja, men da bare som: link Display State til konfigurasjoner.

 5Screenshot 2015-01-16 12.54.12 Design table

Er Design Table stabilt? Njaa. Det er mangefallgruver her. Det er fort gjort å legge inn en formel eller kolonne som ikke fungerer. Det er mange regler her som må følges. Sjekk ut at dette fungere før du legger for mye arbeid i Excel arket. Men det er raskt å Auto-create Design Table og legge inn nye konfigurasjoner og justere verdier uten at dette går galt. Design Table kan også slettes da alle verdier blir lagret i parten.

About Jan Egil Bæver

Applikasjonsingeniør i ProNor AS med hovedfokus på SolidWorks.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Diverse and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s