Bruk Surface Curvature Combs til å konstruere jevnere flater

I SOLIDWORKS 2015 finnes det en ny metode for å evaluere kurvaturen på flater: Surface Curvature Combs. Denne funksjonen gir deg en tredje måte å sjekke hvor jevn en flate er; fra før har vi både Zebra Stripes og Curvature. Du finner disse funksjonene under View > Display.

Surface Curvature Combs finner du i SOLIDWORKS 2015 og nyere under View > Display

Surface Curvature Combs finner du i SOLIDWORKS 2015 og nyere under View > Display

Når man modellerer noe som skal ha en spesifikk form, ønsker man ofte å evaluerere kurvaturen til flatene man tegner, slik at flatene får den kvaliteten man ønsker. Til dette bruker man Zebra Stripes og Curvature, men SOLIDWORKS 2015 kommer med et tredje verktøy for dette.

Surface Curvature Combs legger en “kam” (=comb) med rette linjer normalt på flaten, der lengden av hver linje er proporsjonal med kurvaturen der linjen møter flaten. Dette er tilsvarende visning som mange kjenner fra splines i en sketch, der man kan slå på Curvature Combs ved å høyreklikke på en spline.

De av dere som har brukt Boundary Surface eller Boundary Boss/Base har kanskje også sett at man får Surface Curvature Combs på flaten før man trykker OK.

Denne visningen får man fra og med SOLIDWORKS 2015 også på Sweep, Loft (både solid- og surface varianten, og på Filled Surface – mens man er i Property Manager for disse featurene.

Vil denne visningen erstatte både Zebra Stripes og Curvature? Nei, fordi de tre etter min mening er ulike nok til at det kan være greit å ha alle for hånden. Zebra Stripes er kanskje best for å sjekke om kontinuiteten mellom to flater er C0, C1 eller C2, mens Curvature og Surface Curvature Combs er bedre egnet til å se etter ujevnheter inne på hver face. Både Curvature og Surface Curvature Combs gir deg et godt overblikk over hele flaten, mens sistnevnte også lar deg evaluere spesifikke områder på flaten.

Vi skal ikke gå nærmere inn på hvordan Surface Curvature Combs brukes; SOLIDWORKS 2015 Help forklarer dette bra.

Vil du lære mer om både å evaluere geometri og å designe kompliserte flater, så bør du vurdere å gå ProNors 2-dagerskurs SOLIDWORKS Surface Modeling.

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Design, Flatemodellering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s