SOLIDWORKS Nettverkslisens

snl

Denne artikkelen er en oppdatert versjon av SOLIDWORKS Nettverkslisens

Med SOLIDWORKS Nettverkslisens er det enkelt å administrere hvem i firmaet som har tilgang til SOLIDWORKS, noe som er nødvendig i bedrifter der man har mer enn et par brukere. Lisensserveren er et lite program kalt SolidNetwork License Manager som ligger på en server og deler ut lisenser til SOLIDWORKS-brukerne ved behov. Denne artikkelen handler ulike scenarier for installasjon og om installasjon og oppdatering av dette programmet.

Dersom man også skal installere SOLIDWORKS også på arbeidsstasjoner, gjør man det etter installasjon av lisensserver, Her ser du våre tips for installasjon på arbeidsstasjon/PC. 

Det du bør ha klart på forhånd, er:

 • Å vite hvilken server som skal brukes. Serveren må oppfylle SOLIDWORKS’ systemkrav for servere (se avsnittet SOLIDWORKS Network License Server)
 • Å sørge for at den som installerer/oppdaterer har de nødvendige rettigheter for å installere programmer på den aktuelle serveren
 • Å sjekke at serveren har tilgang til linternett for enkelhets skyld (lisensserveren autentiseres over internett, USB-dongle og lisensfil var i bruk til og med SOLIDWORKS 2009)
 • Å sjekke at ingen brukere har lånt ut en lisens med Borrow.

Installasjonsprosedyre ved første gangs installasjon
Dersom du nettopp har kjøpt SOLIDWORKS nettverkslisens eller har oppgradert fra standalone (enkeltlisenser) til nettverkslisens

Dette gjøres på den maskinen lisensserveren skal ligge på:

 • Installér ved hjelp av samme installasjonsprogrammet som for SOLIDWORKS, velg Server Products og kun SolidNetwork License Manager, deretter klikk gjennom installasjonen
 • Etter fullført installasjon, gå til Start | Alle Programmer | SOLIDWORKS Corp | SOLIDWORKS Tools | SolidNetwork License Manager
 • Ved oppstart skal du bli bedt om aktivering av lisensen – følg instruksene og alt er klart!
 • Hvis du ikke blir spurt, gjør en oppdatering av lisenssamlingen, se under.

Oppdatering av din lisenssamling
Hvis du har kjøpt nye produkter av oss som skal håndteres av lisensserveren, f.eks. flere seter på din SOLIDWORKS Premiumlisens 

På lisensserveren:

 • Gå til Start | Alle programmer | SOLIDWORKS Corp | SolidNetwork License Manager | SolidNetwork License Manager
 • Velg Modify og Activate/reactivate a software license
 • Følg stegene og lisensen blir oppdatert

Å la lisensserveren håndtere flere ulike lisensnumre
Dersom du har separate lisensnumre for dine SOLIDWORKS-produkter, for eksempel ett lisensnummer for SOLIDWORKS Premium og et annet for SOLIDWORKS Composer (krever SolidNetwork Lisense Manager 2013 SP2 + Composer 2013 SP2 eller nyere). Dersom du ønsker det, kan flere av lisensnumrene dine kombineres til ett, kontakt ProNor dersom dette er aktuelt. 

På lisensserveren:

 • Gå til listen over installerte programmer, finn “SOLIDWORKS SolidNetwork License Manager, høyreklikk og velg “Change”. Da starter programmet “SOLIDWORKS SolidNetwork License Manager Setup”.
 • Velg Next, deretter Modify og Next igjen.
 • I ruten taster du inn alle lisensnumre du vil legge inn, separert med et komma, altså på formen (Lisensnummer 1), (Lisensnummer 2), (Lisensnummer 3).
 • Velg Next og så Install. La programmet gjøre seg ferdig.
 • Reaktiver lisensserveren som beskrevet ovenfor, under Oppdatering av din lisenssamling. 

På arbeidsstasjonene:

 • Installér SOLIDWORKS-produktet ved å bruke nettverkslisensnummeret for det spesifikke produktet.

Oppdatering til ny hovedversjon
Når du har f.eks. SOLIDWORKS 2013 fra før og skal oppgradere til 2014 eller 2015

På lisensserveren:

 • Gå til Start | Alle programmer | SOLIDWORKS Corp | SOLIDWORKS Tools | SolidNetwork License Manager
 • Velg Modify og Transfer a software license, deretter følg stegene.
 • Avinstaller eksisterende versjon av SolidNetWork License Manager via Start | Kontrollpanel | Legg til eller fjern programmer (eller tilsvarende på andre Windows-versjoner)
 • Følg installasjonsprosedyren over for den nye versjonen. Husk aktiveringen!

Merk: SOLIDWORKS trenger ikke kontinuerlig kontakt med lisensserveren. Så lenge du klarer denne prosessen innenfor 20 minutter (tar normalt ca. 5 min), vil ikke brukerne merke noe. Hvis det tar for lang tid, vil brukerne få mulighet til å lagre sitt arbeid.

Bytte av server
Når den eksisterende serveren skal erstattes med en ny, eller du ønsker å flytte SolidNetwork License Manager til en annen harddisk på samme server

 • På den nye serveren/harddisken, installér programmet ved hjelp av samme installasjonsprogrammet som for SOLIDWORKS, velg Server Products og kun SolidNetwork License Manager, deretter klikk gjennom installasjonen
 • På alle arbeidsstasjonene, legg til peker til den nye serveren. Dette gjøres fra Start | Alle programmer | SOLIDWORKS Corp | SolidWorks Tools | SolidNetwork License Manager | Server List | Add, hvor du legger inn 25734@servernavn.
 • På eksisterende server, gå til Start | Alle programmer | SOLIDWORKS Corp | SOLIDWORKS Tools | SolidNetwork License Manager, velg Modify og Transfer a software license og følg stegene
 • På den nye serveren, gå til Start | Alle Programmer | SOLIDWORKS Corp | SOLIDWORKS Tools | SolidNetwork License Manager. Ved oppstart skal du bli bedt om aktivering av lisensen – følg instruksene og alt er klart! Hvis du ikke blir spurt, gjør en oppdatering av lisenssamlingen, se over.
 • På alle arbeidsstasjonene, fjern pekeren til den gamle serveren. Dette gjøres fra Start | Alle programmer | SOLIDWORKS Corp | SOLIDWORKS Tools | SolidNetwork License Manager | Server List, hvor du velger den gamle serveren og klikker Remove.

Installasjon på arbeidsstasjonene 

På arbeidsstasjonene installerer du SolidWorks ifht våre installasjonstips, eneste forskjellen er at du må på forespørsel legge inn referanse til serveren på form av 25734@servernavn.

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Installasjon av SOLIDWORKS, Nettverkslisens and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to SOLIDWORKS Nettverkslisens

 1. Pingback: Betatesting med nettverkslisenser | ProNor

 2. Pingback: Betatesting med nettverkslisenser - PLM Group Norway

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s