Hvordan få best mulig kvalitet på animasjoner laget i SOLIDWORKS

blog animasjon

Når du har laget ferdig en animasjon i SOLIDWORKS og vil lagre den til en AVI som du kan spille av andre steder, er det mange som blir skuffet når de ser den visuelle kvaliteten på den ferdige AVI-filen. Selv om kvaliteten kan være grei nok i noen tilfeller, blir ofte resultatet en AVI-fil som har dårligere grafisk kvalitet enn det man kanskje forventet av et ellers godt program som SOLIDWORKS. Men dette finnes det selvsagt en løsning på.

Faktisk er dette noe SOLIDWORKS har til felles med mange andre 3D-programmer; animasjoner lagret til et videoformat direkte i programmet har en mystisk tendens til å få dårlig grafisk kvalitet. i SOLIDWORKS kan du velge “Full Frames –  Uncompressed” når du lagrer AVI-filen, men den ferdige AVI-filen vil da lett bli stor og uhåndterlig.

De fleste profesjonelle animatører er klar over dette og bruker en annen løsning – nemlig å lagre animasjonen som en sekvens av stillbilder. Stillbildene settes så sammen til en videofil i et videoprogram. Resultatet er langt høyere kvalitet på den ferdige videofilen, men det fører også med seg en rekke andre fordeler: Det er nemlig enklere for de fleste PCer å lagre ett og ett bilde enn å skrive til en progressivt voksende fil, og skulle du få et strømbrudd, et problem med PCen, eller ønsker å skru av PCen før animasjonen er laget ferdig, så tar du bare opp jobben der du slapp. Trenger du å gjøre endringer på animasjonen senere, lager du bare akkurat den sekvensen du trenger å endre på nytt.

Dette krever jo selvsagt en liten ting, og det er at du setter deg inn i ett eller annet videoprogram. Av de vanligste kan jeg nevne Windows Movie Maker og Adobe Premiere Pro. Disse befinner seg i hver sin ende av prisskalaen, der for eksempel Movie Maker er gratis og kan lastes ned fra Microsoft.

Begge disse programmene tar gladelig i mot din bildesekvens på noen tusen bilder og gjør dem om til en videofil. Prosessen er hakket mer strømlinjeformet i Adobe Premiere Pro, og der har du også større kontroll over den endelige filstørrelsen og komprimeringen på videofilen. Men Movie Maker gir deg et også et fint resultat.

Med SOLIDWORKS og Movie Maker er prosessen slik: 

  1. I SOLIDWORKS: Velg et Motion Study og velg Save Animation
  2. Under Save Animation og Save as type, velg series of Windows Bitmaps (eller TGA)
  3. Under Renderer, velg enten SOLIDWORKS Screen eller Photoview (krever at Photoview Add-in er aktivert)
  4. Velg øvrige innstillinger som du ønsker, og under Frames per second er det viktig at du noterer tallet du taster inn. 7.5 er default, men animasjonen blir jevnere hvis du bruker f.eks. 24, som er noenlunde lik den framerate som de fleste kinofilmer bruker.
  5. Klikk Save. SOLIDWORKS lagrer nå et antall frames per sekund animasjon, og legger alle filene i nummerert rekkefølge i den folderen du har spesifisert.
  6. Åpne Movie Maker, og drag+drop alle bildene fra Windows Explorer inn i Movie Maker.
  7. Movie Maker vil legge bildene i rekkefølge, men vil gi hvert bilde en varighet på 7 sekunder, noe du endrer til et tall som er tilpasset det Frames per second – tallet du brukte i SOLIDWORKS.
  8. Gå til Video Tools – Edit og under Duration, tast inn inversverdien av ditt Frames Per Second – tall, altså for eksempel 1/7.5  = 0.13. Dette er så lenge en frame vises på skjermen når animasjonen er lagret med 7.5 frames per sekund.
  9. Gå til File – Save Movie og lagre til et videoformat du ønsker. Pass gjerne på å velge en pixelstørrelse som er noenlunde lik det du lagret animasjonsbildene til i SOLIDWORKS.
  10. Pr i dag kan du velge MPEG-4 og WMV. Her er det ikke noen fasit på hva du skal velge, det viktigste er at videofilen spiller av greit der du skal vise den. Test gjerne hva som fungerer best for deg og din videofil.

Trenger du å lære mer om animasjoner i SOLIDWORKS, har vi et eget kurs på dette som vi holder på forespørsel. Kontakt oss for mer informasjon.

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Animasjon, Bruk av SOLIDWORKS, rendring and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s