SW Electrical: Modifikasjon av eksisterende design (nummerering av ledninger)

For mange er  det viktig å ha full kontroll på nummerering av ledninger, kabler og slanger i et prosjekt eller installasjon. Dette er enkelt å gjøre i starten eller prosjekteringsfasen hvor man ikke trenger å ta hensyn til eventuelt eksisterende skjematikk. Automatiske funksjoner kan for eksempel enkelt nummerere ledninger, kabler eller slanger kronologisk i forhold til hvor de dukker opp i prosjektet. I tillegg til å nummerere hele prosjektet kan man også nummerere enkelte mapper, spesifikke sider i dokumentet eller utvalgte deler av skjematikken.

Når man derimot blir nødt til å foreta endringer i prosjektet på et senere tidspunkt, er det ofte ønskelig å beholde nummereringen for de delene av prosjektet som ikke har blitt endret. Dette er noe ikke alle programmer klarer like enkelt, og man kan fort ende opp med å gjøre en stor del av arbeidet manuelt eller bruke andre programmer.

I SOLIDWORKS Electrical derimot er ikke dette noe problem. Dersom du trenger å nummerere nye ledninger som ikke allerede har nummer kan du bruke funksjonen “Number new wires”:

Equip03

Dersom du ønsker å renummerere et utvalg ledninger eller deler av prosjektet kan du benytte funksjonen “Renumber wires”. I tilfelle nedenfor har vi valgt et større område på en tegning som vi ønsker å forandre, men velger å beholde noen manuelt definerte nummere:

Mark Renumbering

About Kai Inge Midtgård Rokstad

Utdannet sivilingeniør (maskin) fra NTNU med spesialisering innen «Produktutvikling, bearbeiding og beregning». Har erfaring med modellering og simulering i high-end 3D-systemer. Jobber med brukerstøtte og kurs for SOLIDWORKS og tilhørende produkter.
This entry was posted in SOLIDWORKS Electrical. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s