Innføring i Simulation modulene for strukturelle analyser

Det finnes idag 4 forskjellige moduler i forhold til strukturelle analyser i SOLIDWORKS Simulation: SOLIDWORKS Premium, Simulation Standard, Simulation Professional og Simulation Premium. Her får du en innføring i hva som inngår i de forskjellige pakkene.

border

SOLIDWORKS Premium

 • Simulation (lineær statiske analyser av parter/sammenstillinger).
 • Design Study (“Hva om..” scenarier basert på definerte variabler (dimensjoner, egenskaper etc.)
 • Motion (Studie av kinematiske og dynamiske systemer/mekanismer)

Simulation


Simulation Standard

 • Simulation (lineær statiske analyser av parter/sammenstillinger)
 • Design Study (“Hva om..” scenarier basert på definerte variabler (dimensjoner, egenskaper etc.)
 • Fatigue (utmattingsanalyser)
 • Motion (Studie av kinematiske og dynamiske systemer/mekanismer)

I tillegg har vi her et verktøy som heter Trend tracker som lar oss se på designendringers påvirkning på resultater.

Simulation standard


Simulation Professional

 • Simulation Standard (lineær statiske analyser av parter/sammenstillinger).
 • Design Study (“Hva om..” scenarier basert på definerte variabler (dimensjoner, egenskaper etc.)
 • Fatigue (utmattingsanalyser)
 • Frequency (finner egenfrekvensene til konstruksjonen)
 • Buckling (utknekking analyser)
 • Thermal (steady state/transient)
 • Optimization (optimaliserer konstruksjonen med hensyn på gitte kriterier/mål)
 • Drop test (slipp konstruksjoner i gulvet fra forskjellige høyder/vinkler)
 • Submodeling (gjøre detaljanalyser i systemet basert på globale analyser)
 • Motion Simulation (Studie av kinematiske og dynamiske systemer/mekanismer)

Her får vi også inn mulighet for å benytte 2D forenkling (Use 2D Simplification). I tilfeller hvor vi har symmetrisk geometri og laster lar dette verktøyet oss ta ut en 2D representasjon av modellen, noe som fører til en drastisk reduksjon av problemet og tiden det tar å løse det.

Simulation pro


Simulation Premium

 • Simulation Standard (lineær statiske analyser av parter/sammenstillinger)
 • Design Study (“Hva om..” scenarier basert på definerte variabler (dimensjoner, egenskaper etc.)
 • Fatigue (utmattingsanalyser)
 • Frequency (finner egenfrekvensene til konstruksjonen)
 • Buckling (utknekking analyser)
 • Thermal (steady state/transient)
 • Optimization (optimaliserer konstruksjonen med hensyn på gitte kriterier/mål)
 • Drop test (slipp konstruksjoner i gulvet fra forskjellige høyder/vinkler)
 • Submodeling (gjøre detaljanalyser i systemet basert på globale analyser)
 • Nonlinear (studere plastisk deformasjon, store utbøyinger, kontaktproblemer etc.)
 • Dynamics (studere dynamisk respons grunnet tidsavhengige laster)
 • Motion Simulation (Studie av kinematiske og dynamiske systemer/mekanismer)

Denne modulen åpner også for muligheten til å sette opp og analysere komposittmaterialer (med tanke på antall lag, orientering av fiberretning etc.)

Simulation premium


Her er en link som gir mer utfyllende informasjon om de forskjellige modulene og hvilke muligheter de innehar.

 

About Stian Mork

Application Engineer - ProNor AS, MSc Product development and materials
This entry was posted in SOLIDWORKS Simulation and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s