SOLIDWORKS Help

Med alle tilgjengelige verktøy og kommandoer vi har i SOLIDWORKS er det ikke alltid like enkelt å huske hvor eller hvordan enkelte funksjoner utføres.

SOLIDWORKS har gjort det veldig enkelt å skaffe informasjon om de forskjellige kommandoene. Det gode gamle Help dokumentet er selvfølgelig fortsatt tilgjengelig for å søke opp eventuelle ting man måtte lure på, men det finnes også andre måter å skaffe seg informasjon på.

Command manager

Command Search i SOLIDWORKS grensesnittet er et flott sted å starte. Fra denne søkeboksen kan man finne kommandoer ved å søke på deler av navnet. Den gir også en kort beskrivelse av hva kommandoen gjør når man plasserer musepekeren over navnet i søkelisten.

Command search

Trykker man på «brille» ikonet til høyre for navnet på kommandoen, vil man også få en dynamisk visning av hvor kommandoen befinner seg i menyen. Man får også en her en beskrivelse av kommandoens funksjon.

Extrude1             Extrude2

Det tredje valget er mest anvendelig når man ønsker å forstå hvilke bruksområder kommandoen har. I hvilken som helst kommando og med Property Manager vinduet aktivt, vil man se et “?” ved siden av kommando navnet. Velger man dette hjelp ikonet blir man tatt direkte til en beskrivelse av den aktive kommandoen i SOLIDWORKS Help dokumentet, dette vil også gi deg detaljer om alle under-valg eller muligheter den spesifikke kommandoen innehar.

Boss-extrude

About Stian Mork

Application Engineer - ProNor AS, MSc Product development and materials
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Diverse and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to SOLIDWORKS Help

  1. Jan Egil Bæver says:

    En enkel måte å komme til Command Search feltet er å trykke «s». Da får man en flyout til de mest brukte funksjonene samtidig som kursoren hopper opp til Command Search feltet. Da er det bare å fortsette å skrive kommandoen man søker etter «s».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s