Sketching Grid

Enkelte brukere, gjerne med bakgrunn fra 2D CAD-verktøy, kan bli litt forvirret av om man er i Sketch-modus eller ikke. Dette fører jo gjerne til at enkelte funksjoner er grået ut og utilgjengelige før man avslutter modusen.

sketchinggrid

Det finnes selvsagt flere visuelle hjelpemidler som forteller deg om du er i Sketch-modus, men de er ikke alle like tydelige for en ny bruker.

Ved å skru på innstillingen Display grid, vises et rutenett mens man tegner i 2D. Dette finner du under Tools | Options… | Document Properties | Grid/Snap og huker av Display grid. Her kan man også justere nettstørrelsen.

displaygrid

Det er verdt å legge merke til at innstillingene som er gjort, gjelder kun for det dokumentet man jobber i. Hvis man ønsker å beholde denne endringen for alle nye dokumenter kan dette for eksempel bestemmes i en part-template.

About George Lee

Bakgrunn som sivilingeniør i Ingeniørvitenskap & IKT - Produktutvikling og Materialer fra NTNU. Jobber til daglig som applikasjonsingeniør i ProNor AS.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, innstillinger, Sketch. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s