Save As Copy and Open

Om du har benyttet SOLIDWORKS en stund vil jeg tro du har kommet borti følgende irriterende situasjon:

Save As dialog

 

Du jobber med et design og plutselig får du en god idé som du ønsker å teste ut, men du ønsker ikke å endre på den eksisterende modellen riktig enda. Du foretar derfor en “Save as Copy” (siden denne metoden ikke erstatter referanser på åpne dokumenter slik Save As kommandoen gjør). Du starter deretter å gjøre endringer, ting ser bra ut så du klikker Save.. Det er da du oppdager at du har jobbet på det aktive (originale) dokumentet hele tiden. Save as Copy lagrer kun til harddisken, men åpner ikke den lagrede filen automatisk for deg. Det du skulle ha gjort var å ÅPNE filen etter at du har lagret ut kopien.

Heldigvis har vi fra SOLIDWORKS 2014 fått et flott nytt valg som gir oss mulighet til å lagre som en kopi og deretter åpne modellen direkte. Når vi nå lagrer ved bruk av Save as, får vi spørsmålet om hvorvidt vi ønsker å benytte Save as, Save as Copy, eller Save as Copy and open.

Save as dialog

Selv om du har huket av for “Don’t show again” i det nedre venstre hjørne, vil man fortsatt ha mulighet til å lagre som en kopi og åpne i den nederste seksjonen i lagringsvinduet.

Save as dialog options

I tillegg, for å kunne editere filnavn raskere enn før kan man nå ved lagring inkludere alle refererte dokumenter for navnendring enten ved bruk av prefiks eller suffiks. Vi har kunnet gjøre dette i tidligere versjoner også, men ikke direkte fra lagrings vinduet slik som nå.

About Stian Mork

Application Engineer - ProNor AS, MSc Product development and materials
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Diverse, innstillinger and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s