Trend Tracker i Simulation

Trend Tracker er et verktøy for å raskt kunne illustrere designendringers påvirkning på resultater i SOLIDWORKS Simulation. Verktøyet er tilgjengelig i Simulation-pakkene; Standard, Professional, og Premium.

lofteramme

Ny SOLIDWORKS Simulation-pakke

I dette eksemplet ser vi på en enkel ramme med fire løfteøyer der løftestroppene møtes i et senterpunkt over rammen. Målet er å se på hvordan avstanden mellom rammen og løftepunktet påvirker spenninger og utbøyninger i et tilfelle med kun egenlast. Vi antar at dette er effekter som forsterkes med eksterne laster.

I modellen så legger vi inn tre referansekoordinatsystemer som er løftepunktet definert i tre forskjellige avstander fra rammen; 1,5m, 2m og 2,5m.

lofteramme_symmetriPå grunn av symmetri så kan vi forenkle modellen til 1/4. Vi setter deretter denne opp som et statisk studie der vi legger inn betingelser for symmetri og en gravitasjonslast. I tillegg så oppretter vi Remote Load/Mass, definert med Displacement (Rigid connection), med bruk av de tre koordinatsystemene for hvert løftepunkt. Translasjonen settes til null i alle akser for å simulere et fast holdepunkt.  Kun ett av disse løftepunktene skal være unsuppressed av gangen.

runstudy1500_trendtrackerEtter en førstekjøring for å sjekke at analysen kjører, så høyreklikker vi på studienavnet og velger Trend Tracker. Det legges da til en ekstra node i Simulation-treet som heter Trend Tracker. Til å begynne med vil den kun inneholde en Trend Journal, men ved neste kjøring av analysen så vil Simulation melde ifra om at den legger til en analyseiterasjon, trend tracker iteration.

simulationtree_trendtracker

Dette legger til noen kurver for massen og analyseplottene du har definert i studiet ditt under samme node. Etter en kjøring så suppresser vi innfesting mot løftepunktet på 1,5m, og unsuppresser innfesting mot løftepunkt på 2m. Dette gjentar vi for siste variant.

trendtracker_stress1

Når vi da har kjørt igjennom tre iterasjoner så kan vi ta en kikk på f.eks grafen kalt Stress1. Her kan man da enkelt sammenligne de forskjellige tilfellene og se hvordan avstanden mellom rammen og løftepunktet vil påvirke spenningen i rammen.

Under Trend Tracker-noden så vil man også finne en Trend Journal som et Word-dokument.

 

 

 

 

 

 

About Tony Teoh Melkild

Applikasjonsingeniør i ProNor AS med hovedfokus på SOLIDWORKS og SOLIDWORKS Simulation. M.Sc. - Ingeniørvitenskap & IKT - Produktutvikling og Materialer, NTNU 2010.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Simulation. Bookmark the permalink.

1 Response to Trend Tracker i Simulation

  1. Pingback: Innføring i Simulation modulene for strukturelle analyser | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s