Boundary og Loft – hva er forskjellen?

Hva er egentlig forskjellen på Boundary og Loft, og hvilken skal jeg bruke?

boundary surface

Boundary surface.

Boundary og Loft brukes der man typisk skal lage en form av et antall tverrsnitt som ligger i hvert sitt plan. Disse featurene har overlappende funksjoner, og kan i mange tilfeller brukes om hverandre. Litt avhengig av din bransje og hvilke typer geometrier du vanligvis lager, kan det hende at du vil foretrekke en av dem.

Begge features gir mulighet for å styre formen med annen geometri. Begge features finnes både som surface – og solid feature, og denne blogposten gjelder både surface – og solidversjonen av dem. Skal du i gang med en ny modelleringsoppgave der du usikker på hvilken du skal bruke, er mitt beste tips å forsøke begge. Du vil nokså raskt finne ut hvilken som gir deg den formen du trenger.

Grunner til å bruke Loft

  • Gir deg mulighet til å velge en senterlinje som formen skal følge (Centerline). Dette kan være nyttig hvis man har senterlinjen fra før.
  • Man kan legge til nye tverrsnitt etter å ha laget loften (høyreklikk på flaten i modellvinduet etter å ha trykket OK på featuren). Dette gir mulighet for en større grad av kontroll over formen.

Grunner til å velge Boundary

  • Mer fleksibilitet fordi man ikke nødvendigvis trenger mer enn en profilsketch og en guide. Man kan dermed få omtrent samme resultat som med sweep-featuren.
  • Gir en visuell evaluering av flaten med Curvature Combs og Zebra Stripes før du har trykket OK. Vi må ta med at i SW 2015 som slippes i oktober 2014, vil andre features som Filled, Sweep og Loft også ha denne funksjonen, som gjør det enklere å bedømme den visuelle kvaliteten på den ferdige flaten.
  • Både Boundary og Loft gir mulighet for å velge kontinuitet både til tverrsnittene og guidekurvene, Men Boundary vil som regel følge guidekurvene tettere og mer presist. (Boundary skiller ikke på hva som er tverrsnitt og hva som er guidekurve, her brukes i stedet Direction1 og Direction2)

Hva er årsaken til at disse to featurene er såpass like? Grunnen er at Boundary Surface kom i SOLIDWORKS 2007, sannsynligvis pga forbedret programmering, og da hadde allerede Loft vært en del av programmet i noen år. Utviklerne kan ha vurdert det slik at det var nok forskjeller i de to featurene til å beholde begge.

Begge disse featurene gås gjennom i detalj i vårt kurs SolidWorks Surface Modeling.

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Flatemodellering, Modellering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s