SW Electrical – importere symboler med attributter

Symboler fra andre systemer kan importeres til SolidWorks Electrical så lenge de bruker DXF eller DWG -format. Etter symbolet er importert kan man videre legge til attributter som viser den elektriske komponentens- produsent, plassering, komponentnavn etc.

Symboler fra enkelte ECAD-systemer inneholder ofte slike attributter eller linker allerede. Isteden for å importere denne informasjonen som “død tekst” kan man istedenfor konvertere linkene slik at de kan oppdateres inne i SolidWorks Electrical. Forutsetningen er da at teksten i det eksporterte symbolet er formatert med attributter som lar seg lese fra SolidWorks Electrical. Koblingen mellom gamle og nye attributter kan deretter lagres som en mal slik at man senere kan importere symboler eller grupper med symboler uten å måtte gjøre det samme oppsettet en gang til.

Videoen viser også hvordan man kan legge til tekst med tilhørende attributter i gratisprogrammet DraftSight.

About Kai Inge Midtgård Rokstad

Utdannet sivilingeniør (maskin) fra NTNU med spesialisering innen «Produktutvikling, bearbeiding og beregning». Har erfaring med modellering og simulering i high-end 3D-systemer. Jobber med brukerstøtte og kurs for SOLIDWORKS og tilhørende produkter.
This entry was posted in SOLIDWORKS Electrical and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s