SolidWorks Feature Freeze

ice_2259923b

I SolidWorks 2012 kom det en nyhet kalt “Feature Freeze”. Med dette nye verktøyet kan man øke produktiviteten når man jobber med komplekse deler som har et stort antall features, samt hindre utilsiktede endringer.

Før man kan benytte Feature Freeze er man nødt til å slå på “Freeze bar” i system options. Valget gjelder kun for deler.

SolidWorks Freeze Bar

SolidWorks Freeze Bar

“Feature Freeze” fungerer slik at alle features over “Freeze Bar” vil bli låst og vil ikke inngå i rebuild av modellen. Dette kan spare tid, f. eks. om man har mange konfigurasjoner og bytter mellom disse, eller jobber langt nede i historietreet.

Fryste features kan heller ikke endres. Dette hindrer utilsiktede endringer av modellen.

“Freeze Bar” brukes på samme måte som “Rollback Bar”. Enten tar man tak i den med musepekeren og drar og slipper etter ønsket feature, eller man høyreklikker på en feature i historietreet og velger “Freeze”.

Blogginnleggets egen lille quiz: Hvor lang rebuild tid får man om alle features i en del er fryst? Svaret oppgis i sekunder.

About Jon Anders Østerud

Applikasjonsingeniør i ProNor AS.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to SolidWorks Feature Freeze

  1. Andreas Blom-Bakke says:

    Null!

  2. Pingback: Om vafler og SOLIDWORKS-modeller – eller hvorfor det er lurt å rydde i Feature Manager | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s