Flytt verktøyknapper raskt og enkelt

SolidWorks gir deg gode muligheter til å tilpasse brukergrensesnittet. Ved å lage dine egne verktøylinjer, fritt flytte rundt på de, eller aktivere/deaktivere ferdig definerte grupper så står man veldig fritt til å tilpasse sin arbeidshverdag.

Ved å holde ned ALT-knappen på tastaturet mens man klikker og drar på verktøyknappene så kan man fritt flytte de rundt. Helt uten å måtte aktivere Customize-verktøyet man bruker for å gjøre større tilpasninger.

About Tony Teoh Melkild

Applikasjonsingeniør i ProNor AS med hovedfokus på SOLIDWORKS og SOLIDWORKS Simulation. M.Sc. - Ingeniørvitenskap & IKT - Produktutvikling og Materialer, NTNU 2010.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Standardisering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s